Kapituła Prowincjalna 2012 - Zakon OO. Karmelitów

Kapituła Prowincjalna 2012

Dnia 16 maja 2012 dostał wybrany nowy Zarząd Prowincji w składzie:

  • Prowincjał - o. Tadeusz Popiela
  • I radny - o. Dariusz Borek
  • II radny - o. Stanisław Wysocki
  • III radny - o. Bogdan Meger
  • IV radny - o. Piotr Słomiński

Całemu Zarządowi życzymy obfitości łask Bożych i Darów Ducha św. na czas posługiwania w naszej Prowincji

Strona internetowa w trakcie aktualizacji