Klasztor OO. Karmelitów w Pilźnie - diecezja tarnowska - Zakon OO. Karmelitów

Klasztor OO. Karmelitów w Pilźnie - diecezja tarnowska

ul. Karmelicka 3
39-220 Pilzno

Tel. (014) 672-10-43

Strona WWW: www.pilzno.karmelici.pl

Strona internetowa w trakcie aktualizacji