Klasztor OO Karmelitów w Trutowie - diecezja włocławska - Zakon OO. Karmelitów

Klasztor OO Karmelitów w Trutowie - diecezja włocławska

Trutowo 25
87-620 Kikół

Tel. (054) 289-44-87

Strona WWW: www.trutowo.karmelici.pl

Strona internetowa w trakcie aktualizacji