Klasztor OO. Karmelitów w Krakowie - diecezja krakowska - Zakon OO. Karmelitów

Klasztor OO. Karmelitów w Krakowie - diecezja krakowska

Ul. Karmelicka 19
31-131 Kraków

Tel.: 12 632-67-52 lub 632-11-73
Fax. 12 632-69-70

Strona WWW: www.krakow.karmelici.pl

Strona internetowa w trakcie aktualizacji