28 lipca - wspomnienie bł. Jana Soretha - Zakon OO. Karmelitów

28 lipca - wspomnienie bł. Jana Soretha

Jan Soreth urodził się w Normandii w 1394 roku. Jako młodzieniec wstąpił do zakonu karmelitańskiego i złożył śluby zakonne. Był magistrem teologii oraz rektorem studiów w Paryżu. Został także prowincjałem prowincji francuskiej. W roku 1451 wybrano go na przełożonego generalnego zakonu; urząd ten pełnił aż do śmierci. Odnowił życie zakonne. W jednym ze swoich dzieł wspaniale objaśnił Regułę karmelitańską. W 1462 roku poprawił konstytucje i wydał je drukiem. Przyczynił się do powstania żeńskiej gałęzi zakonu oraz uformowania Trzeciego Zakonu Karmelitańskiego.

Zmarł w opni świętości w wieku 77 lat 25 lipca 1471 roku w Angers (zachodnia Francja). Beatyfikował go papież Pius IX w roku 1866.

źródło: http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/07-28c.php3

 

Strona internetowa w trakcie aktualizacji