Uroczystości powitania Matki Najświętszej w obrazie Matki Bożej z Rozdołu - Zakon OO. Karmelitów

Uroczystości powitania Matki Najświętszej w obrazie Matki Bożej z Rozdołu

W niedzielę 16 października br., po ponad rocznej nieobecności wynikającej z prac konserwatorskich, Ojcowie Karmelici przywiozą do Sanktuarium Nadodrzańskiej Królowej Pokoju w Siekierkach n. Odrą obraz Matki Bożej Szkaplerznej z Rozdołu. Uroczystościom powitania obrazu przewodniczyć będzie o. Bogdan Meger, prowincjał Karmelitów w Polsce.

Obraz Matki Bożej Szkaplerznej został przekazany do Sanktuarium Nadodrzańskiej Królowej Pokoju w 2015 r. Wizerunek Madonny, datowany na XVIII wiek, został podarowany sanktuarium przez karmelitów krakowskich, a pierwotnie znajdował się w klasztorze karmelitańskim w Rozdole na Ukrainie. Rozdół to dawna własność Rzewuskich, później także rodu Lanckorońskich. Miejscowość położona na południe od Lwowa, nad Dniestrem, nazwę zawdzięczała znacznej liczbie wąwozów (rozdołów). Historia kościoła rozpoczyna się w 1616 r., od fundacji małżeństwa Teresy i Mateusza Czarniejowskich. Śmierć pokrzyżowała ich plany. Szlachetne zamiary przejęli w swe ręce Rzewuscy i dzięki nim w 1647 r. arcybiskup lwowski Mikołaj Krosnowski mógł wyrazić zgodę na erygowanie parafii oraz oddanie jej pod opiekę Ojców Karmelitów. Początkowo obraz należał do małżeństwa Katarzyny z Danikowskich i Franciszka Boryławskiego. Słynący łaskami obraz Matki Bożej Szkaplerznej zwany też obrazem Matki Bożej Śnieżnej znajdował się w głównym ołtarzu kościoła. W obliczu niebezpieczeństwa wojennego obraz wywieziono z Rozdołu w lipcu 1944 r. Po II wojnie światowej obraz został umieszczony w klasztorze Ojców Karmelitów na Piasku w Krakowie. Wizerunek Matki Bożej przyozdobiony jest srebrną sukienką udekorowana motywami rocaille i kwiatowymi z napisem: „Sukienka sprawiona z serc wiernych ku Maryi R.1793”

  

Program uroczystości powitania Najświętszej Maryi Panny w cudami słynącym obrazie Matki Bożej Szkaplerznej, powracającym do Siekierek:

16. października 2016 r. - niedziela:

Godz. 12:00 – Anioł Pański – na podwórku przy Plebanii, 
Uroczysta procesja z obrazem Matki Bożej Szkaplerznej do Sanktuarium,
Powitanie Matki Bożej Szkaplerznej w Sanktuarium.

Godz. 12:30 – Msza Święta
Przyjęcie Szkaplerza Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel,
Błogosławieństwo Dużym Szkaplerzem.

Czuwanie modlitewne z Matką Bożą Szkaplerzną
od godz. 14:00 do 21:00

Godz. 14:00 – modlitwa indywidualna.
Godz. 15:00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i Litania do Matki Bożej Szkaplerznej.
Godz. 15:30 – modlitwa indywidualna.
Godz. 16:00 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.
Godz. 16:30 – modlitwa indywidualna.
Godz. 17:00 – Różaniec święty – tajemnice Radosne.
Godz. 17:30 – modlitwa indywidualna.
Godz. 18:00 – Anioł Pański i Różaniec święty – tajemnice Światła.
Godz. 18:30 – modlitwa indywidualna.
Godz. 19:00 – Różaniec święty – tajemnice Bolesne
Godz. 19:30 – modlitwa indywidualna.
Godz. 20:00 – Różaniec święty – tajemnice Chwalebne.
Godz. 20:30 – modlitwa indywidualna.
Godz. 21:00 – Apel Jasnogórski – zakończenie uroczystości.

 

 

Strona internetowa w trakcie aktualizacji