Wspomnienie bł. Matki Terescy Scrilli - Zakon OO. Karmelitów

Wspomnienie bł. Matki Terescy Scrilli

Matka Teresa Scrilli urodziła się 15 maja 1825 r. w Montevarchi w Toskanii we Włoszech. Pochodziła z zamożnej rodziny. Miała bardzo trudne dzieciństwo, gdyż była dzieckiem niechcianym i matka nie okazywała jej miłości. Mała Maria odnalazła jednak swoją «drugą Mamę» w osobie Maryi, której zawsze powierzała siebie i to, co robiła, «chroniła się u Jej stóp», gdzie, jak sama pisała później w swej Autobiografii, zrozumiała, że «miłość czyni słodkim cierpienie». Jako młoda dziewczyna zrozumiała też, że Pan wzywa ją do naśladowania Go w cierpieniu, które chciała przyjmować z miłością.

W młodości bardzo poważnie zachorowała i niemal dwa lata spędziła w łóżku. Powróciła do zdrowia dzięki wstawiennictwu św. Florencjusza, męczennika. Podczas choroby odkryła powołanie do życia konsekrowanego. Od młodości czytała o życiu św. Marii Magdaleny de Pazzi i św. Teresy z Avili, co zaowocowało w niej zamiłowaniem do duchowości karmelitańskiej i kontemplacji.

W wieku 21 lat pomimo sprzeciwu rodziców wstąpiła do karmelitanek we Florencji. Po dwóch miesiącach powróciła do domu, zrozumiawszy, że Pan Bóg powołuje ją do innego życia.

W okresie gdy rozeznawała swoje powołanie, poświęcała się służbie bliźniemu, a zwłaszcza dzieciom i młodzieży. W rodzinnym domu otworzyła małą szkołę dla dziewcząt. Uczyła je bojaźni Bożej i umiłowania cnoty. Wkrótce zgromadziła się wokół niej grupa młodych kobiet, które chciały uczestniczyć w jej apostolskim dziele. Swoją pracą zdobyła uznanie lokalnych władz, które powierzyły jej prowadzenie szkół publicznych.

Z czasem Maria zrozumiała, że powinna założyć zgromadzenie zakonne, zajmujące się wyłącznie szkolnictwem. 15 października 1854 r., otrzymawszy zgodę miejscowego biskupa i wielkiego księcia Toskanii Leopolda II Habsburga, założyła Instytut Sióstr Matki Bożej z Góry Karmel i przyjęła imię zakonne Maria Teresa od Jezusa. Działalność zgromadzenia cieszyła się wielkim uznaniem. Na wiosnę 1856 r. również władze innego miasta — Foiano — powierzyły siostrom prowadzenie szkoły dla dziewcząt.

Dynamiczny rozwój zgromadzenia trwał jednak krótko. Władzę w regionie zdobyli bowiem masoni i ugrupowania antyklerykalne. W 1859 r. siostrom odebrano szkoły i zakazano noszenia stroju zakonnego. Otworzyły one jednak własną szkołę prywatną i zamieszkały w rodzinnym domu swej założycielki. W 1862 r. zmuszono je do zamknięcia również tej szkoły i siostry powróciły do swych rodzin.

Po 16 latach Maria Teresa przeniosła się do Florencji, gdzie udało jej się odtworzyć swoją wspólnotę i założyć nową szkołę. Zmarła we Florencji 14 listopada 1889 r. Po jej śmierci zgromadzenie, w którym pozostały jedynie dwie zakonnice, jedna nowicjuszka i jedna postulantka, przeszło kolejny kryzys. Jego rozkwit rozpoczął się dopiero 30 lat po śmierci założycielki. Dziś posiada domy we Włoszech, Stanach Zjednocznych, Kanadzie, Polsce, Indiach, Brazylii, Czechach i na Filipinach.

M. Maria Teresa zrozumiała, że aby naśladować Jezusa, trzeba bezgranicznie zaufać Bogu, który sam jeden zna prawdziwy cel naszego życia. Modliła się: «Panie, sama z siebie nic nie mogę, a nawet gdybym mogła, nie chciałabym, ponieważ niczego innego nie pragnę, jak tylko tego, by we mnie (...) wypełniła się wola Twoja». Założone przez nią zgromadzenie zakonne miało przede wszystkim żyć według woli Bożej, w posłuszeństwie, które «się nie zestarzeje ani nie przedawni». Patrząc po ludzku, doświadczała wielu porażek, jednak w Bożych planach te trudne doświadczenia miały zaowocować wielkimi osiągnięciami, dzięki zjednoczeniu z ukrzyżowanym Panem. Ona sama modliła się: «Kocham Cię we wszystkim, zarówno w utrapieniu, jak i w pokoju, bo nigdy nie szukałam Twoich pociech, lecz Ciebie, Boże pocieszenia».

Testament duchowy błogosławionej wyraża się w słowach: "Życie naszego zgromadzenia ma być kontemplacyjne i czynne; jedno ma być pomocą dla drugiego". Łączyła ona w sobie postawy ewangelicznych sióstr - Marii i Marty. Mówiła, że odchodzi od stóp Jezusa, od kontemplacji, tylko po to, by w wypełnianych obowiązkach odnajdywać Boga. W ten właśnie sposób jej duchowe córki, siostry karmelitanki, pragną ją naśladować, by założone przez nią zgromadzenie realizowało swój cel: "prowadzić dusze do Boga".

W Polsce, gdzie duchowe córki m. Scrilli są obecne od 1976 r. "Zgodnie z tym, co ukazała nam matka Teresa, prowadzimy życie kontemplacyjne i apostolskie" - podkreśliła s. Barbara Maria Leja, dodając równocześnie: "pracujemy w przedszkolach, szkołach i szpitalach i prowadzimy domy opieki społecznej. Posługujemy jako zakrystianki, oprowadzamy grupy pielgrzymów oraz indywidualnie przygotowujemy dzieci i młodzież do sakramentów świętych".

Proces beatyfikacyjny kandydatki na ołtarze rozpoczął się w diecezji Fiesole w 1988 r., a już po czterech latach przedłożono "positio" w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Dekret o heroiczności jej cnót podpisał sługa Boży Jan Paweł II 20 grudnia 2003 r. W drugą rocznicę tego wydarzenia Benedykt XVI podpisał dekret zatwierdzający cud przypisywany wstawiennictwu Czcigodnej Służebnicy Bożej, co było ostatnim etapem procesu beatyfikacyjnego przed samym wyniesieniem na ołtarze.

Uroczysta beatyfikacja m. Marii Teresy nastąpiła 8 października 2006 w Amfiteatrze Rzymskim w Fiesole koło Florencji. Głównym celebransem był prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. José Saraiva Martins.

Wspomnienie liturgiczne błogosławionej wyznaczone zostało na dzień 13 listopada.

Litania do bł. MATKI MARII TERESY SCRILLI
Założycielki Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek
Instytut Naszej Pani z Karmelu

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty Boże, zmiłuj się za nami!
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami
Błogosławiona Mario Tereso Scrilli... módl się za nami
Bł.Mario.Tereso, ufająca Bogu
Bł.M.Tereso, miłująca Boga we wszystkim
Bł.M.Tereso, zawsze otwarta na Boga
Bł.M.Tereso, oddająca Bogu swe czyste serce
Bł.M.Tereso, wielbiąca Boga w darach natury
Bł.M.Tereso, zakochana w Panu ukrzyżowanym
Bł.M.Tereso, zjednoczona z Jezusem u stup krzyża
Bł.M.Tereso, żyjąca Eucharystią
Bł.MTereso, odrzucająca pokusy szatana
Bł.M.Tereso, kochająca szczerość i prawdę
Bł.M.Tereso, rozmiłowana w Matce Bożej
Bł.M.Tereso, wrażliwa na cierpienia innych
Bł.M.Tereso, wdzięczna za łaskę wybrania
Bł.M.Tereso, wzorze chrześcijańskich dziewcząt
Bł.M.Tereso, wytrwała w ciągłym szukaniu woli Bożej
Bł.M.Tereso, Założycielko Instytutu Naszej Pani z Karmelu
Bł.M.Tereso, łącząca modlitwę z pracą
Bł.M.Tereso, gorliwa nauczycielko chrześcijańskich wartości
Bł.M.Tereso, wzorze nauczycieli
Bł.M.Tereso, trwająca nieustannie przed Panem
Bł.M.Tereso, postępująca w prawdzie
Bł.M.Tereso, pokorna sługo Boga
Bł.M.Tereso, zawsze posłuszna Bogu
Bł.M.Tereso, wierna w rzeczach małych
Bł.M.Tereso, wzorze w pracy nad sobą
Bł.M.Tereso, wierna w nocy wiary
Bł.M.Tereso, w cierpieniu jednocząca się z Jezusem
Bł.M.Tereso, wzorze w dążeniu do doskonałości
Bł.M.Tereso, orędowniczko w naszych potrzebach
Bł.M.Tereso, modląca się za nieprzyjaciół
Bł.M.Tereso, wynagradzająca za grzeszników
Bł.M.Tereso, prowadząca dusze do Boga
Módl się za nami błogosławiona Mario Tereso Scrilli
Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych
Módlmy się: Wszechmogący i wieczny Boże, który w błogosławionej Marii Teresie
Scrilli całkowicie oddanej modlitwie, wychowaniu dzieci i ubogim, dałeś nam przykład
świętości i miłości, spraw przez jej wstawiennictwo, abyśmy na tym świecie pracowali dla
Ciebie, a potem przebywali z Tobą w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez
wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Udostępnione materiały pochodzą ze stron:

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/swieci/b_maria_teresa_scrilli.html
http://www.inscarmelo.it/la-fondatrice-la-cofondatrice/litanie.pdf
http://www.karmel.pl/hagiografia/katalog/baza.php?id=13

 

Strona internetowa w trakcie aktualizacji