Święto Wszystkich Świętych Zakonu Karmelitańskiego - Zakon OO. Karmelitów

Święto Wszystkich Świętych Zakonu Karmelitańskiego

Dziś Zakon Karmelitański oddaje cześć wszystkim swoim świętym, którzy weszli już do chwały niebieskiej. To oni ukazali nam pociągające przykłady dążenia do Boga drogą całkowitego oddania się Jemu przez wierną i heroiczną praktykę rad ewangelicznych. Święci naszego Zakonu są dla nas nie tylko wzorem, lecz nieustannie wstawiają się za nami do Boga i otaczają nas opieką. Podobnie jak w przypadku proroka Eliasza, tak też i wszyscy święci Karmelu zostali ukształtowani do duchowej szkoły pożarnej.

Otrzymujemy ogromny dar grupy braci i sióstr, którzy poświęcili swoje życie Bogu, przyjmując nauki Boskiego Mistrza i naśladując jego życie. Wśród nich odnajdujemy: pustelników – mieszkańców Góry Karmel, nauczycieli i kaznodziejów, misjonarzy i męczenników, siostry zakonne i osoby świeckie, które dostrzegały oblicze Chrystusa w drugim człowieku poprzez swoje apostolstwo w szpitalach, w szkołach, zwłaszcza w krajach misyjnych. Cała rodzina Karmelitów, którzy już mieszkają w Niebieskiej Ojczyźnie, wraz z Maryją, Jego Matką, jest naszą radością i naszym uwielbieniem Ojca Niebieskiego.
Mogą być wielcy święci, których cały Kościół czci i przywołuje w liturgii, albo skromni święci nieznani poza Zakonem. Jednak każdy z nich wartość swojego życia i tajemnicę świętości odnajduje w intymnej relacji z Bogiem, która wyraża się w codziennym zobowiązaniu każdego dnia do służby we wspólnocie wiary i miłości do Niepokalanej Matki Bożej, Patronki Karmelu.

Za przykładem tych świętych módlmy się aby inspirowali oni nowe pokolenia braci i sióstr przyobleczonych znakiem Szkaplerza.

 

Strona internetowa w trakcie aktualizacji