Wspomnienie Wszystkich Zmarłych Zakonu Karmelitańskiego - Zakon OO. Karmelitów

Wspomnienie Wszystkich Zmarłych Zakonu Karmelitańskiego

Podobnie jak na ziemi złączyła nas jedna miłość Chrystusa i służba Dziewicy, Bożej Rodzicielce, tak teraz łączy nas w Panu miłość z tymi, którzy odeszli z tego świata i oczekują chwalebnego oglądania Boga. Dziś zanosimy naszą modlitwę do Boga za zmarłych braci i siostry naszej rodziny karmelitańskiej. Ufamy Bożemu miłosierdziu i wstawiennictwu Maryi Panny, która jest znakiem pociechy i nadziei, że zostaną włączeni do grona zbawionych i staną się uczestnikami radości świętych.

Dzisiejszy dzień poświęcony jest nie tylko pamięci o naszych braciach i siostrach, którzy odeszli od nas. To także dzień, w którym Zakon modli się szczególnie za te dusze, które oczekują zbawienia. Ten dzień służy nam także jako ważne przypomnienie, że życie na ziemi jest tylko momentem.

Pamiętajmy i módlmy się za naszych bliskich zmarłych, w szczególny sposób dziękując im za wszystko co zrobili. Prośmy aby mogli cieszyć się wiecznym odpoczynkiem.

 

Strona internetowa w trakcie aktualizacji