Zjazd Młodych Karmelitów - Zakon OO. Karmelitów

Zjazd Młodych Karmelitów

W dniach 21 – 22 kwietnia w klasztorze w Krakowie odbył się doroczny tzw. Zjazd Młodych Ojców i Braci. Pierwszy dzień poświęcony był zagadnieniom związanym z sakramentem spowiedzi i problemom bioetycznym. Tematykę tego dnia przybliżał o. dr Kazimierz Fryzeł CSsR twórca Krakowskiej Szkoły Spowiedników. W drugim dniu zjazdu podjęliśmy zagadnienia związane z kulturą powołaniową w naszym Zakonie. Oprócz konferencji i dyskusji panelowych był to przede wszystkim czas wspólnej modlitwy i zacieśniania więzi braterskich pomiędzy klasztorami z całej Polski.  

Strona internetowa w trakcie aktualizacji