Uroczystości ku czci bł. O. Hilarego Pawła Januszewskiego O.Carm - Zakon OO. Karmelitów

Uroczystości ku czci bł. O. Hilarego Pawła Januszewskiego O.Carm

3 maja w ramach wojewódzkich obchodów Święta Konstytucji 3 Maja w Gręblinie, miejscu pochodzenia błogosławionego karmelity O. Hilarego Januszewskiego O.Carm, odbędą się uroczystości ku jego czci. Ich zwieńczeniem będzie Msza Św. o godz. 15.00. Serdecznie zapraszamy do Gręblina.

Warto wspomnieć, że w tym roku przypada 110 rocznica urodzin błogosławionego Karmelity.

O. Hilary Paweł Januszewski, syn Mariana i Marianny z domu Teil, urodził się 11 czerwca 1907 r. w miejscowości Krajenki, niedaleko Tucholi. Szkołę podstawową ukończył w Gręblinie. Od 14 roku życia (1922-1924) przebywał w gimnazjum w Sucharach. Po ukończeniu drugiej klasy zmuszony został do opuszczenia szkoły ze względu na brak środków finansowych. Wykształcenie średnie zdobył przy pomocy swej siostry nauczycielki, przerabiając materiał gimnazjalny w domu. Od 1 kwietnia 1925 do lipca 1926 r. przebywał w Zakładzie Wychowawczym XX. Michalitów w Pawlikowicach, gdzie ukończył kolejną klasę gimnazjum. Od lipca 1926 do 1927 r. uczęszczał na Powszechne Kursy Korespondencyjne "Matura" przy ul. Karmelickiej w Krakowie.

20 września 1927 r. został przyjęty do Zakonu Karmelitów, obierając imię Hilary. Nowicjat odbył we Lwowie, a po jego zakończeniu, 30 grudnia 1928 r. złożył pierwszą profesję zakonną. Studia filozoficzne ukończył w Krakowie i w listopadzie 1931 r. został wysłany przez przełożonych do Międzynarodowego Kolegium św. Alberta w Rzymie. Tam złożył profesje wieczystą i uczęszczał na czteroletni kurs teologii. Święcenia kapłańskie przyjął w 1934 r. zaś rok później wrócił do Polski, do klasztoru krakowskiego i tu pełnił funkcję prefekta kleryków. W seminarium zakonnym był profesorem teologii dogmatycznej i historii Kościoła. W 1939 r. został przełożonym klasztoru w Krakowie na Piasku.

4 grudnia 1940 r. z klasztoru hitlerowcy aresztowali kilku zakonników za to, że wierni śpiewali zakazaną pieśń "Serdeczna matko". Ojciec Hilary sam zdecydował się pójść na gestapo, twierdząc, że jako przeor jest odpowiedzialny za cały klasztor. Został uwięziony na Montelupich, a później przewieziony do Sachsenhausen. W kwietniu 1941 r. przewieziono go do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie otrzymał numer 27648. Tutaj przetrwał maltretowania, pracę przy wywożeniu śniegu, wreszcie czas okropnego głodu w 1942 r. Jako ochotnik zgłosił się do pracy jako personel sanitarny podczas epidemii tyfusu, która wybuchła w obozie. Praca na zarażonych blokach równała się z zarażeniem chorobą i śmiercią. Wśród chorych apostołował 21 dni. Sam zarażony, przeniesiony został do "rewiru" na blok 17, gdzie przeżył jeszcze kilka dni w wielkim cierpieniu i wysokiej gorączce. Zmarł 25 marca 1945 r. niedługo przed oswobodzeniem obozu. Ciało zostało spalone w krematorium obozowym w Dachau.

W stosunku do siebie był bardzo surowy i wymagający, wobec podwładnych okazał się człowiekiem niezwykle wyrozumiałym i cierpliwym. Znany był w Krakowie jako osoba mająca nieugięty charakter i spokój ducha. Szczególną troską otaczał potrzebujących i chorych. Był ceniony przez kapłanów-współwięźniów za dobroć, uczynność i poświęcenie. Dawał przykład życia modlitewnego, budził ufność w nadejście lepszego jutra, dodawał innym otuchy. Świadomie szerzył optymizm, w sytuacjach zdawałoby się beznadziejnych. Pobyt w Dachau sprawił, że jego dusza spełniła się w ofiarnej miłości. Zrozumiał, że nie ma większej miłości od tej, która ofiaruje się za bliźnich.

Sława męczeństwa o. Hilarego utrwaliła się zarówno w obozie jak i po jego wyzwoleniu, czego wyrazem są osobiste notatki współwięźniów o jego śmierci jako męczennika. Książka o obozie w Dachau o. Alberta Urbańskiego Duchowni w Dachau jest dedykowana Michałowi Kozalowi i Hilaremu Januszewskiemu, którzy oddali swoje życie za wiarę. Wszelkie dokumenty dotyczące o. Hilarego przechowywane są w Archiwum Klasztoru OO. Karmelitów w Krakowie. Do chwały ołtarzy wyniesiony został w gronie 107 innych męczenników II wojny światowej przez papieża Jana Pawła II w Warszawie 13 czerwca 1999 roku.


Zapraszamy do obejrzenia krótkiego materiału filmowego z uroczystości z Gręblina z ubiegłego roku: https://www.youtube.com/watch?v=RC9ar-H-8qI

Strona internetowa w trakcie aktualizacji