Wizytacja klasztoru na Ukrainie - Zakon OO. Karmelitów

Wizytacja klasztoru na Ukrainie

W dniach 11 – 14 maja o. Prowincjał przebywał na Ukrainie przeprowadzając Wizytację Kanoniczną we Włodzimierzu Wołyńskim. W miejscu tym od przeszło 25 lat pracuje o. Leszek Koszlaga, którego wspiera Brat Jan Rafiński. Ojciec Leszek jest proboszczem trzech parafii: we Włodzimierzu Wołyńskim, w Nowowołyńsku i w Uściługu. Kościół Karmelitów jest tutaj postrzegany jako miejsce pojednania kościoła katolickiego i kościołów prawosławnych. Naznaczony jest on kultem św. Jozafata, któremu bliska była sprawa ekumenizmu.

W czasie wizytacji o. Prowincjał miał możliwość spotkania się ze wspólnotą zakonną i wiernymi mieszkającymi w obrębie poszczególnych wspólnot parafialnych. Na zaproszenie biskupa w Łucku wziął również udział w rozpoczęciu Roku Jubileuszowego 100 rocznicy Objawień Fatimskich na Ukrainie. W miejscowości Dubyszce wraz z Księżmi Biskupami z Ukrainy celebrował Mszę św. i uczestniczył w obchodach jubileuszowych.

Strona internetowa w trakcie aktualizacji