138. zebranie plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce - Zakon OO. Karmelitów

138. zebranie plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce

Na Jasnej Górze rozpoczyna się dziś dwudniowe 138. zebranie plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. W trakcie spotkania przełożeni zakonni będą rozmawiać o wyzwaniach związanych ze współczesną ewangelizacją w świetle przemian dokonujących się w naszym społeczeństwie, a także oczekiwań jakie płyną ze strony świeckich wiernych. Moderatorem dyskusji będzie o. prof. Andrzej Potocki, dominikanin.

W pierwszym dniu spotkania na Jasną Górę przybędzie Nuncjusz Apostolski abp Salvatore Pennacchio, który jako przedstawiciel Ojca Świętego sprawuje szczególną pieczę nad życiem konsekrowanym. Podczas spotkania z przełożonymi zakonów przedstawi aktualne oczekiwania Stolicy Apostolskiej wobec zakonników w naszej Ojczyźnie, będzie także z nimi koncelebrował Eucharystię w kaplicy cudownego Obrazu.

Przełożeni zakonni przedyskutują także list papieża Franciszka zatytułowany „Come una madre amorevole” oraz zajmą się szerzej kwestią funkcjonowania komisji działających w ramach KWPZM. Konsulta zakonna zaproponowała istotne zmiany zmierzające do ożywienia i upraktycznienia ich działalności.

Ważną częścią międzyzakonnego spotkania będzie także wspólna modlitwa: liturgia godzin oraz codzienna medytacja oparta na konferencjach poświęconych 300’leciu koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej oraz 100-leciu śmierci bł. Honorata Koźmińskiego, wielkiego kapucyńskiego spowiednika oraz założyciela kilkunastu zgromadzeń zakonnych.
    
Drugi dzień obrad przełożeni poświęcą sprawom bieżącym oraz wyborom sekretarza generalnego i ekonoma KWPZM a także przedstawiciela zakonów męskich w Komisji Mieszanej Biskupi-Wyżsi przełożeni życia konsekrowanego. Tego dnia będzie także okazja do spotkania i dialogu z nowym przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski ds. instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, Ojcem biskupem Jackiem Kicińskim CMF, który zakończy dwudniowe spotkanie wspólną Eucharystią celebrowaną w jasnogórskiej kaplicy.

Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich swoimi początkami sięga 1947 r. Obchodzi więc w tym roku 70-lecie istnienia. W jej skład wchodzi 77 przełożonych, reprezentujących 64 instytuty życia konsekrowanego skupiające ok. 12 tys. zakonników, z których prawie 3.300 pracuje w 91 krajach na całym świecie.      


 

                       

Strona internetowa w trakcie aktualizacji