Święcenia prezbiteratu o. Jarosława Pyzi - Zakon OO. Karmelitów

Święcenia prezbiteratu o. Jarosława Pyzi

Karmel w Polsce cieszy się darem nowego kapłana!


27 maja w Bazylice Karmelitów "na Piasku" w Krakowie o. Jarosław Pyzia O.Carm przyjął z rąk ks. bpa Tadeusza Pieronka święcenia w stopniu prezbiteratu.

Przeor krakowskiego konwentu o. Zbigniew Czerwień witając przybyłych gości podkreślił, że taka uroczystość świadczy o tym, że dana wspólnota żyje duchem modlitwy. Pierwsze winszowania Ojcu Neoprezbiterowi złożył Prowincjał Karmelitów o. Bogdan Meger, życząc by jego kapłaństwo było piękne, ale przede wszystkim święte. Za słowa przewodnie o. Jarosław wybrał cytat z Księgi Proroka Izajasza: "Przez wzgląd na Syjon nie umilknę, przez wzgląd na Jerozolimę nie spocznę." (Iz 62,1).

Życzymy nowemu kapłanowi by nigdy nie stracił radości z głoszenia Dobrej Nowiny i aby zawsze okazywał miłość tym, do których zostanie posłany.

 

Strona internetowa w trakcie aktualizacji