Wspomnienie bł. Jana Soretha, prezbitera - Zakon OO. Karmelitów

Wspomnienie bł. Jana Soretha, prezbitera

Jan Soreth urodził się w Normandii w 1394 roku. Jako młodzieniec wstąpił do Zakonu Karmelitańskiego i złożył śluby zakonne. Był magistrem teologii oraz rektorem studiów w Paryżu. Został także prowincjałem prowincji francuskiej. W roku 1451 wybrano go na przełożonego generalnego Zakonu, który to urząd pełnił aż do śmierci. Odnowił życie zakonne. W jednym ze swoich dzieł wspaniale objaśnił Regułę karmelitańską. W 1462 roku poprawił konstytucje i wydał je drukiem. Przyczynił się do powstania żeńskiej gałęzi Zakonu oraz uformowania Trzeciego Zakonu Karmelitańskiego. Zmarł 25 lipca 1471 roku w Angers. Beatyfikował go papież Pius IX w roku 1866.

Źródło: http://brewiarz.pl/vii_17/2807w2/index.php3?l=i

 

Strona internetowa w trakcie aktualizacji