Rozpoczęcie remontu grobowca we Lwowie - Zakon OO. Karmelitów

Rozpoczęcie remontu grobowca we Lwowie

Grobowiec karmelitów we Lwowie na Cmentarzu Łyczakowskim

W roku 1876 (1 sierpnia) władze miejskie Lwowa zgodziły się na bezpłatne wydanie kilku płyt kamienia trembowelskiego ze składów miejskich na pokrycie grobowca karmelitów na Cmentarzu Łyczakowskim. W 1879 miał miejsce pierwszy pochówek, a ostatni 4 listopada 1936 roku. Pochowano w nim 25 osób.
Pochowani w grobowcu karmelici to członkowie konwentu lwowskiego. Są wśród nich zarówno zakonnicy sprawujący wysokie urzędy zakonne, naukowcy, jak i bracia konwersi pełniący funkcje służebne. Jest też kilku kleryków.


W maju br. rozpoczęły się prace remontowe grobowca Karmelitów na Cmentarzu na Łyczakowie. Stan grobowca od dłuższego czasu wymagał natychmiastowej interwencji. Duży wpływ na rozpoczęcie tej inwestycji było przyznanie dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale również duży wkład własny. Całość prac opiewa na kwotę około 120 tys. zł. Trzeba zaznaczyć w tym miejscu, że remont ten jest tylko nikłym wkładem w pamiątkę kultury polskiej oraz naszą wdzięcznością wobec współbraci, którzy żyli i pracowali na tamtych ziemiach.

 

Strona internetowa w trakcie aktualizacji