Wizyta o. Prowincjała na Ukrainie - Zakon OO. Karmelitów

Wizyta o. Prowincjała na Ukrainie

Wizytacja kanoniczna była pierwszą po erygowaniu przez o. Generała w zeszłym roku klasztoru w Sąsiadowicach. Zarówno klasztor i sanktuarium z roku na rok odzyskują dawne piękno. Ostatnio wykonane prace to odbudowa ostatniego, nie istniejącego sklepienia w kościele oraz budowa budowa trzech nowych łazienek, dzięki czemu klasztor jest w stanie zapewnić dobre warunki mieszkaniowe chętnym na rekolekcje.

Ojciec Prowncjał zobaczył także jak postępują prace przy grobowcu we Lwowie na Łyczakowie. W grobowcu tym spoczywa 25 naszych współbraci. Na zaproszenie Abp Mieczysława Mokrzyckiego odbył z nim spotkanie, w czasie którego Metropolita dziękował za naszą pracę i posługę duszpasterską w parafii, klasztorze i Sanktuarium św. Anny w Sąsiadowicach.

Wizyta na Ukrainie zakończona została uczestnictwem w uroczystościach odpustowych ku czci św. Anny, którym przewodniczył bp Marian Buczek ze Lwowa. Odpust odbył się w pierwszą rocznicę ponownego ustanowienia Sąsiadowic Sanktuarium św. Anny.

 

Strona internetowa w trakcie aktualizacji