Rozpoczęcie Roku Św. Marii Magdaleny de’ Pazzi - Zakon OO. Karmelitów

Rozpoczęcie Roku Św. Marii Magdaleny de’ Pazzi

Drodzy Bracia i Siostry Rodziny Karmelitańskiej

U progu Jubileuszu Miłosierdzia i Wigilii Bożego Narodzenia, pragnę z radością przekazać Wam kilka informacji dotyczących 450° rocznicy narodzin Św. Marii Magdaleny de’ Pazzi, obchody której już wiele razy zapowiadaliśmy.
Rozpoczną się one 2 kwietnia 2016 r. w jej rocznicę urodzin, zaś zakończą 25 maja 2017 r. Jak już wspominałem przy innych okazjach, obchody rocznicowe nie oznaczają uprawiania swego rodzaju "archeologii", lecz służą odnajdywaniu nowej inspiracji płynącej z życia wielkich postaci naszych Poprzedników, tak aby z odnowionym entuzjazmem głosić Ewangelię według naszego powołania karmelitańskiego.  Św. Maria Magdalena de’ Pazzi jest wielką mistyczką, która może nam w tym pomóc. Musimy jednak przyznać, że jest mało znana. Dlatego też celem obchodów 450° rocznicy jest przede wszystkim propagowanie jej życiorysu - nie tylko wewnątrz naszej Rodziny Karmelitańskiej, lecz również we wspólnotach kościelnych, w których żyjemy.

Komisja powołana przez Radę Generalną, we współpracy z siostrami zakonnymi Federacji Włoskiej, zorganizowała serię inicjatyw, które propagowane będą poprzez stronę internetową Zakonu dostępną pod adresem: www.ocarm.org/mmp450

Podczas obchodów rocznicowych na tejże stronie internetowej znajdziecie informacje dotyczące zaplanowanych wydarzeń, jak również materiały formacyjne i liturgiczne do wykorzystania podczas spotkań wspólnotowych czy grupowych.
Ponieważ chcemy dzielić się zarówno wszystkim tym co na temat Marii Magdaleny de’ Pazzi już istnieje w naszej rzeczywistości, jak i tym co będzie realizowane; proszę o przesyłanie Koordynatorowi obchodów 450° rocznicy - Ojcu Mario Alfarano (na adres Kurii lub na jego adres mailowy malfarano@ocarm.org ) następujących danych:
- publikacji, CD oraz nagrań video planowanych lub już zrealizowanych
- wizerunków Św. Marii Magdaleny de’ Pazzi (obrazy, ikony, rzeźby itp.), w miarę możliwości ze wskazaniem miejsca, w którym się znajdują, autora oraz daty
- informacji o różnych inicjatywach lub uroczystościach, które będą się odbywać.

Zapraszam Was serdecznie do tego, by okazję jaką stwarza nam ta rocznica, z entuzjazmem wykorzystać do głębszego poznawania i szerzenia (poprzez wszelkiego rodzaju inicjatywy) historii tej nadzwyczajnej świętej Karmelu, która dzisiaj wciąż może wiele powiedzieć naszemu Zakonowi i Kościołowi.

Z braterskim uściskiem
O. Fernando Millán Romeral, O. Carm
Przeor Generalny

Rzym, 21 grudnia 2015 r.