Wiadomości z kurii generalnej - Zakon OO. Karmelitów

19-03-10 List Generała Zakonu w sprawie beatyfikacji o. Anioła Paoli

Karmel, z jego licznymi grupami i gałęziami, jest dzisiaj obecny na wszystkich kontynentach. Obok konwencjonalnych form posługi wiernym (parafie, szkoły, domy rekolekcyjne), wielu karmelitów jest zaangażowanych w różnego rodzaju prace na rzecz pokoju, sprawiedliwości i rozwoju społecznego, na rzecz ludzi ubogich i marginalizowanych. Od dawna już w naszym Zakonie działa międzynarodowa komisja "Pokoju, Sprawiedliwości i Integralności Stworzenia." Karmel zawsze był świadomy profetycznego wymiaru swojego charyzmatu i tożsamości, który prowadzi nas do odkrywania znaków Bożej obecności w ludziach ubogich i bezbronnych.

Więcej...

27-04-09 Nowy Święty Karmelu

26 kwietnia Ojciec Święty Benedykt XVI wyniósł na ołtarze św. Noniusza od Najświętszej Maryi Panny Alvareza Pereira. Potrzebny do kanonizacji cud miał miejsce w roku 2000. Wstawiennictwu błogosławionego Noniusza przypisywane jest przywrócenie wzroku kobiecie, która ucierpiała w wypadku z gorącym olejem. Noniusz Alvarez Pereira urodził się 28 czerwca 1360 roku w Sernache de Bomjaardin w Portugalii. Pasowany na rycerza w wieku kilkunastu lat, z zapałem oddawał się służbie wojskowej broniąc niepodległości Portugalii.

Więcej...

16-07-08 List Generała Zakonu w sprawie beatyfikacji Matki Candelarii od św. Józef

27 kwietnia 2008 roku w Caracas miała miejsce ceremonia beatyfikacji matki Candelarii, założycielki Sióstr Karmelitanek od Matki Candelarii, znanej również jako "Wenezuelskie Siostry Karmelitanki". Uroczystości przewodniczył kard. Saraiva Martins. Ponad pięćdziesięciotysięczny tłum ludzi uczestniczących we mszy św. jest nie tylko świadectwem wielkiego szacunku i popularności matki Candelarii, ale także czytelnym znakiem mówiącym o ofiarności i duchu ewangelicznym, z jakimi matka Candelaria służyła ludziom, szczególnie tym najbardziej potrzebującym.

Więcej...

25-09-07 Obrady Kapituły Generalnej Zakonu

W dniach 23.09.2007 r. obradowała w Sassone Kapituła Generalna Naszego Zakonu. Z Polskiej Prowincji wzięli w niej udział : O. Dariusz Borek, Prowincjał, O. Tadeusz Popiela, delegat, O. Piotr Spiller, delegat. Kapituła dokonała wyboru na niżej wymienione urzędy w Zakonie.

Więcej...

22-09-07 Przesłanie kapituły generalnej

Punktem kulminacyjnym obrad Kapituły Generalnej, która odbyła się w Sassone (Rzym) w dniach od 03.09.2007 do 23.09.2007 roku, było spotkanie z przedstawicielami Rodziny Karmelitańskiej. Przez ponad trzy dni w obradach Kapituły uczestniczyli zakonnicy karmelitańscy, siostry zakonne, świeccy oraz eremici pochodzący z pięciu kontynentów. Sercem tych uroczystości była Msza święta, którą celebrowano w naszym kościele Traspontina w Rzymie, z okazji osiemsetlecia Formula Vitae, którą św. Albert Jerozolimski dał eremitom z Góry Karmel w początkach XIII wieku, zatwierdzoną następnie przez Innocentego IV w 1247 roku.

Więcej...