Klasztory - Zakon OO. Karmelitów

Klasztory

Polska Prowincja Karmelitów pod wezwaniem św. Józefa posiada 13 klasztorów i domów zakonnych: w Krakowie, Gdańsku, Chyżnem, Lublinie, Woli Gułowskiej (Podlasie), Baborowie (Śląsk Opolski), Pilźnie i Lipinach (diecezja tarnowska), Oborach i Trutowie (woj. włocławskie), we Włodzimierzu Wołyńskim i Sąsiadowicach (Ukraina) oraz w mieście Szawle (Litwa). Życie naszej Prowincji jest szczególnie związane z kultem Maryi. Posiadamy trzy sanktuaria maryjne: w Krakowie - sanktuarium słynącego cudami obrazu "Matki Bożej Piaskowej, Pani Krakowa"; w Oborach -sanktuarium Matki Bożej Bolesnej; w Woli Gułowskiej - sanktuarium Matki Bożej żołnierzy Września. Ponadto w kościele w Gdańsku znajduje się koronowany wizerunek Matki Bożej Bołszowieckiej przywieziony do Polski ze zniszczonego klasztoru Karmelitów w Bołszowcach.

Odpowiadając na potrzeby Kościoła w Polsce oraz lokalnych wspólnot włączamy się w różnorodną działalność: katechizujemy w szkołach (to zajęcie jest szczególnie związane ze środowiskiem krakowskim), służymy wszystkim pragnącym pojednać się z Bogiem, odnaleźć Go lub pogłębić z Nim więź przez kierownictwo duchowe i sakrament pokuty, przeprowadzamy rekolekcje zakonne i parafialne, pracujemy jako kapelani szpitalni, organizujemy życie religijne w powierzonych nam parafiach. Wykonywana przez nas praca nie odznacza się niczym nadzwyczajnym, ani nie jest szczególnie eksponowana w porównaniu z działalnością innych zakonów. Staramy się bowiem naśladować Jezusa ukrytego, pokornego i ubogiego, nie szukając dla siebie sławy, ale wykonując rzeczy proste i nie rzucające się w oczy, zawierzając je Duchowi Świętemu, od którego zależy ich owocność.

Fundamentem dla całej naszej działalności jest jednak modlitwa. Pogłębianie więzi z Jezusem i uczenie się przeżywania codziennych obowiązków z Nim i dla Niego jest obowiązkiem każdego karmelity. Modlitwa ma także charakter wspólnotowy i wyraża się w odmawianej wspólnie Liturgii Godzin. Aby doskonalej naśladować Jezusa, żyjemy w oparciu o publiczne i uroczyste śluby rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Wzorem upodabniania się do Niego jest postawa proroka Eliasza i sposób życia Maryi, która jest dla nas Siostrą, Matką, Orędowniczką i Ozdobą Karmelu.

W dzisiejszym świecie chcemy być nauczycielami i przewodnikami ludzi pragnących odnaleźć Boga i doświadczyć Jego obecności wśród trosk codziennego życia. To jest nasze posłannictwo wynikające z istoty naszego powołania: "Charyzmat waszej rodziny zakonnej korzeniami swymi sięga Starego Testamentu, inspirując się na wielkiej postaci proroka Eliasza. Na wzór proroka z Góry Karmel powinniście być świadkami obecności Boga i Jego miłości w dzisiejszy świecie" (Jan Paweł II).