Aktualności - Zakon OO. Karmelitów

29-05-17 Święcenia prezbiteratu o. Jarosława Pyzi


27 maja w Bazylice Karmelitów "na Piasku" w Krakowie o. Jarosław Pyzia O.Carm przyjął z rąk ks. bpa Tadeusza Pieronka święcenia w stopniu prezbiteratu. Przeor krakowskiego konwentu o. Zbigniew Czerwień witając przybyłych gości podkreślił, że taka uroczystość świadczy o tym, że dana wspólnota żyje duchem modlitwy.

Więcej...

29-05-17 Zakończenie Roku Jubileuszowego Św. Marii Magdaleny de' Pazzi


W krakowskiej Bazylice Karmelitów "na Piasku", w uroczystość św. Marii Magdaleny de' Pazzi odbyło się zakończenie Jubileuszowego Roku z okazji 450 - lecia narodzin świętej mistyczki z Florencji. Uroczystej koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył o. Bogdan Meger - prowincjał karmelitów, a wśród zaproszonych gości znaleźli się karmelici bosi na czele z prowincjałem o. Tadeuszem Florkiem.

Więcej...

25-05-17 Święto Marii Magdaleny de Pazzi


Katarzyna (takie imię otrzymała na chrzcie) urodziła się 2 kwietnia 1566 r. w możnej patrycjuszowskiej rodzinie Pazzi we Florencji. Wykształcenie i wychowanie otrzymała od sióstr, które miały we Florencji szkołę i pensjonat dla dziewcząt z lepszych rodzin. W dziesiątym roku życia przyjęła pierwszą Komunię świętą. Odtąd przystępowała do niej w każdą niedzielę i w święta, co w owych czasach wywoływało zdziwienie, a nawet zastrzeżenia.

Więcej...

24-05-17 „Sekretarz dwóch papieży” – spotkanie z abp. Mieczysławem Mokrzyckim


Nakładem Wydawnictwa Literackiego ukazała się nowa książka pod redakcją Krzysztofa Tadeja przedstawiająca postać abp. Mieczysława Mokrzyckiego. „Sekretarz dwóch papieży” opowiada o życiu metropolity lwowskiego, o jego drodze do kapłaństwa, o przemianach duchowych, o istotnych, a nieraz bardzo trudnych chwilach jego życia, o służbie, którą pełnił przy Janie Pawle II i Benedykcie XVI. Wśród grona zaproszonych gości nie zabrakło również karmelitów.

Więcej...

23-05-17 Święcenia prezbiteratu o. Jarosława

"Przez wzgląd na Syjon nie umilknę,
przez wzgląd na Jerozolimę nie spocznę." (Iz 62,1)

27 maja br. o godz. 11.00 o. dk. Jarosław Pyzia przyjmie z rąk J. Eksc. ks. bp. Tadeusza Pieronka święcenia prezbiteratu. Dzień później, w niedzielę 28 maja o godz. 13.00 odprawi pierwszą Mszę Świętą, na której okolicznościowe kazanie wygłosi Przeor klasztoru w Krakowie o. Zbigniew Czerwień, a Ojciec Neoprezbiter udzieli prymicyjnego błogosławieństwa. Obie uroczystości, na które serdecznie zapraszamy, odbędą się w Bazylice Karmelitów w Krakowie "na Piasku".

Strona internetowa w trakcie aktualizacji