Zakon Braci Najświętszej Maryi z Góry Karmel

Aktualności

Zakon Braci Najświętszej Maryi
z Góry Karmel

Prowincja Polska pw. Św. Józefa

Być Karmelitą

Dla mnie być karmelitą to nie przypadek lub coś drugorzędnego, zajmującego miejsce na równi z innymi problemami mojego życia. Wprost przeciwnie - jest to główny i zasadniczy sens mojego życia, porównywalny ze źródłem, z którego rzeka bierze swój początek. Dzisiaj, kiedy mówimy o "życiu", mówimy zarazem o "relacjach". W moim życiu karmelity istnieją trzy podstawowe relacje.

Gianfranco Tuveri OCarm.

Duchowość

Duchowości karmelitańskiej, tak jak i żadnej innej duchowości, nie można ująć w zwięzłą definicję, ponieważ jest rzeczywistością przekraczającą miejsca i czasy.

Charyzmat

Reguła i Konstytucje zakonu stawiają na pierwszym miejscu osobistą relację karmelity z Bogiem, jest on zobowiązany do poświęcenia czasu na rozmowę z Bogiem.

Reguła

Reguła Karmelu jest specyficzna, ponieważ nie należy do żadnej z czterech wielkich rodzin reguł zakonnych.

Źródła karmelitańskie

Drodzy Przyjaciele Karmelu w Polsce, drugi numer „Źródeł Karmelitańskich” nie przypadkowo jest poświęcony Maryi, Matce Boga (Theotokos). Od początku pierwsi eremici na Górze Karmel byli

Czytaj więcej »

Z wielką radością przekazujemy Naszym Przyjaciołom pierwszy numer czasopisma „Źródła Karmelitańskie”. Podejmujemy pracę wykonywaną przez kilka lat w ramach czasopisma „Famillia” i dziękujemy tym, którzy

Czytaj więcej »

Szkaplerz

icon About

O Dziewico Maryjo, mistyczna Gwiazdo Góry Karmel, oświeć i prowadź mnie drogą doskonałej miłości, abym doszedł do wielbienia Boga i dziękowania Tobie w niebie.

Fragment modlitwy do Matki Bożej Szkaplerznej

Cracovia Sacra

W regule karmelitańskiej, karmelici są wezwani do życia in obsequio Iesu Christi. Jest to życie w posłuszeństwie Jezusowi i w naśladowaniu go. Zgodnie feudalną mentalnością

Czytaj więcej »

Ciekawostki

o. Bernard Alexander Dietl OCarm

o. Bernard Alexander Dietl OCarm urodzony w 1812 roku w Podbużu k. Drohobycza, w wielodzietnej rodzinie urzędnika Franza Johanna Dietla i Anny z Kulczyckich. W wieku 7 lat traci ojca[1], po którego śmierci, wraz z matką i pozostałym rodzeństwem przenosi się do Lwowa. Tam uczęszcza do „dominikańskiego” gimnazjum, do klasy o profilu humanistycznym. W roku 1830 rozpoczyna studia filozoficzne[2] we Lwowie, które przerywa z chwilą, gdy umiera jego ukochana matka[3]. Przez trzy lata przebywa w Drohobyczu, pod opieką brata Franza, wspomagany finansowo przez drugiego brata Józefa[4], kształcącego się w zawodzie lekarza, w Wiedniu. W 1834 roku składa prośbę do prowincjała Karmelitów

Czytaj więcej

Karmelici w Polsce

Duchowość karmelitańska i wszystkie elementy karmelitańskiego charyzmatu są darem Boga nie tylko dla zakonu, ale również dla całego Kościoła.

U źródeł Karmelu

Każdy zakon bierze swoją nazwę albo od miejsca, albo od świętego" - pisze Jan Baconthorpe, czternastowieczny angielski pisarz karmelitański - "od miejsca, tak jak Cystersi, których nazwa pochodzi od Citeaux lub nasz Zakon, który nazwę swą wywodzi od Karmelu".

Karmelici na Świecie

2054 karmelitów w 30 krajach - taką liczbę mężczyzn Pan powołał do służby Jemu i ludziom w zakonie karmelitów. Rozesłani po całym świecie żyją wg tych samych zasad

Karmelici w Polsce

Obecnie polska prowincja Karmelitów liczy 12 klasztorów: w Krakowie, Pilźnie, Oborach, Trutowie, Woli Gułowskiej, Gdańsku, Lublinie, Lipinach, Chyżnem, Baborowie, Włodzimierzu Wołyńskim i Sąsiadowicach. Głównym domem Karmelitów był i jest - od sześciuset lat - macierzysty klasztor w Krakowie na Piasku

Klasztory Karmelitańskie

Nowości wydawnicze

Zapraszamy do zapoznania się z literaturą poświęconą duchowości Karmelu.
Szczegółu można uzyskać pisząc na adres prowincja(at)karmelici.pl

Zostań Karmelitą

Boże, nasz Ojcze, wzbudź w sercach wielu młodych ludzi pragnienie pójścia za Panem Jezusem drogą rad ewangelicznych w Zakonie Braci Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel.

Rekolekcje

W czasie rekolekcji powołaniowych masz szansę rozeznać swoją drogę.

Postulat, Nowicjat

Pierwszym etapem formacji trwa 2 lata. Ten czas spędzisz w klasztorze w Krakowie i Oborach.

Seminarium

W seminarium w Krakowie przygotujesz się do złożenia swoich pierwszych deklaracji zakonnych.

Kanonizacja
o. Tytusa Brandsmy O.Carm.

15 maja 2022 r.

Projekty realizowane przez Prowincję Polską pw. św. Józefa
Zakonu Braci Najświętszej Maryi z Góry Karmel (Zakon OO. Karmelitów Prowincja)

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ
PROWINCJĘ POLSKĄ PW. ŚW. JÓZEFA ZAKONU BRACI NAJŚWIĘTSZEJ MARYI
Z GÓRY KARMEL (ZAKON OO. KARMELITÓW PROWINCJA),
dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej,
pochodzący z Funduszu Promocji Kultury, na zlecenie
Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA:
Remont budowlano – konserwatorski elewacji kościoła pw. św. Anny w Sąsiadowicach, Ukraina – etap 2