Zakon Braci Najświętszej Maryi z Góry Karmel

Aktualności

Karmel w Wietnamie

Po wielu latach oczekiwania i pracy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Wietnamu zgodziło się na oficjalne ustanowienie Zakonu Braci Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel w Wietnamie.

Czytaj więcej

św. Józef opiekun Karmelu

Uroczystość Świętego Józefa, głównego opiekuna Zakonu Uroczystość Świętego Józefa ma bardzo głębokie korzenie biblijne. Józef jest ostatnim patriarchą, który otrzymuje pouczenia od Pana poprzez skromną

Czytaj więcej

Zakon Braci Najświętszej Maryi
z Góry Karmel

Prowincja Polska pw. Św. Józefa

Być Karmelitą

Dla mnie być karmelitą to nie przypadek lub coś drugorzędnego, zajmującego miejsce na równi z innymi problemami mojego życia. Wprost przeciwnie - jest to główny i zasadniczy sens mojego życia, porównywalny ze źródłem, z którego rzeka bierze swój początek. Dzisiaj, kiedy mówimy o "życiu", mówimy zarazem o "relacjach". W moim życiu karmelity istnieją trzy podstawowe relacje.

Gianfranco Tuveri OCarm.

Duchowość

Duchowości karmelitańskiej, tak jak i żadnej innej duchowości, nie można ująć w zwięzłą definicję, ponieważ jest rzeczywistością przekraczającą miejsca i czasy.

Charyzmat

Reguła i Konstytucje zakonu stawiają na pierwszym miejscu osobistą relację karmelity z Bogiem, jest on zobowiązany do poświęcenia czasu na rozmowę z Bogiem.

Reguła

Reguła Karmelu jest specyficzna, ponieważ nie należy do żadnej z czterech wielkich rodzin reguł zakonnych.

Źródła karmelitańskie

Drodzy Przyjaciele Karmelu w Polsce, drugi numer „Źródeł Karmelitańskich” nie przypadkowo jest poświęcony Maryi, Matce Boga (Theotokos). Od początku pierwsi eremici na Górze Karmel byli

Czytaj więcej »

Z wielką radością przekazujemy Naszym Przyjaciołom pierwszy numer czasopisma „Źródła Karmelitańskie”. Podejmujemy pracę wykonywaną przez kilka lat w ramach czasopisma „Famillia” i dziękujemy tym, którzy

Czytaj więcej »

Szkaplerz

icon About

O Dziewico Maryjo, mistyczna Gwiazdo Góry Karmel, oświeć i prowadź mnie drogą doskonałej miłości, abym doszedł do wielbienia Boga i dziękowania Tobie w niebie.

Fragment modlitwy do Matki Bożej Szkaplerznej

Cracovia Sacra

W regule karmelitańskiej, karmelici są wezwani do życia in obsequio Iesu Christi. Jest to życie w posłuszeństwie Jezusowi i w naśladowaniu go. Zgodnie feudalną mentalnością

Czytaj więcej »

Ciekawostki

o. Bernard Alexander Dietl OCarm

o. Bernard Alexander Dietl OCarm urodzony w 1812 roku w Podbużu k. Drohobycza, w wielodzietnej rodzinie urzędnika Franza Johanna Dietla i Anny z Kulczyckich. W wieku 7 lat traci ojca[1], po którego śmierci, wraz z matką i pozostałym rodzeństwem przenosi się do Lwowa. Tam uczęszcza do „dominikańskiego” gimnazjum, do klasy o profilu humanistycznym. W roku 1830 rozpoczyna studia filozoficzne[2] we Lwowie, które przerywa z chwilą, gdy umiera jego ukochana matka[3]. Przez trzy lata przebywa w Drohobyczu, pod opieką brata Franza, wspomagany finansowo przez drugiego brata Józefa[4], kształcącego się w zawodzie lekarza, w Wiedniu. W 1834 roku składa prośbę do prowincjała Karmelitów

Czytaj więcej

Karmelici w Polsce

Duchowość karmelitańska i wszystkie elementy karmelitańskiego charyzmatu są darem Boga nie tylko dla zakonu, ale również dla całego Kościoła.

U źródeł Karmelu

Każdy zakon bierze swoją nazwę albo od miejsca, albo od świętego" - pisze Jan Baconthorpe, czternastowieczny angielski pisarz karmelitański - "od miejsca, tak jak Cystersi, których nazwa pochodzi od Citeaux lub nasz Zakon, który nazwę swą wywodzi od Karmelu".

Karmelici na Świecie

2054 karmelitów w 30 krajach - taką liczbę mężczyzn Pan powołał do służby Jemu i ludziom w zakonie karmelitów. Rozesłani po całym świecie żyją wg tych samych zasad

Karmelici w Polsce

Obecnie polska prowincja Karmelitów liczy 12 klasztorów: w Krakowie, Pilźnie, Oborach, Trutowie, Woli Gułowskiej, Gdańsku, Lublinie, Lipinach, Chyżnem, Baborowie, Włodzimierzu Wołyńskim i Sąsiadowicach. Głównym domem Karmelitów był i jest - od sześciuset lat - macierzysty klasztor w Krakowie na Piasku

Klasztory Karmelitańskie

Nowości wydawnicze

Zapraszamy do zapoznania się z literaturą poświęconą duchowości Karmelu.
Szczegółu można uzyskać pisząc na adres prowincja(at)karmelici.pl

Zostań Karmelitą

Boże, nasz Ojcze, wzbudź w sercach wielu młodych ludzi pragnienie pójścia za Panem Jezusem drogą rad ewangelicznych w Zakonie Braci Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel.

Rekolekcje

W czasie rekolekcji powołaniowych masz szansę rozeznać swoją drogę.

Postulat, Nowicjat

Pierwszym etapem formacji trwa 2 lata. Ten czas spędzisz w klasztorze w Krakowie i Oborach.

Seminarium

W seminarium w Krakowie przygotujesz się do złożenia swoich pierwszych deklaracji zakonnych.

Kanonizacja
o. Tytusa Brandsmy O.Carm.

15 maja 2022 r.

Projekty realizowane przez Prowincję Polską pw. św. Józefa
Zakonu Braci Najświętszej Maryi z Góry Karmel (Zakon OO. Karmelitów Prowincja)

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ
PROWINCJĘ POLSKĄ PW. ŚW. JÓZEFA ZAKONU BRACI NAJŚWIĘTSZEJ MARYI
Z GÓRY KARMEL (ZAKON OO. KARMELITÓW PROWINCJA),
dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej,
pochodzący z Funduszu Promocji Kultury, na zlecenie
Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA:
Remont budowlano – konserwatorski elewacji kościoła pw. św. Anny w Sąsiadowicach, Ukraina – etap 2