Zakon Braci Najświętszej Maryi z Góry Karmel

Aktualności

Rok 2022

Rozpoczynamy Nowy Rok kalendarzowy 2022 jako karmelici oczekujemy kanonizacji naszego współbrata bł. o. Tytusa Brandsmy O.Carm., życząc wielu łask Bożych od Bogarodzicy Dziewicy, której oddajemy

Czytaj więcej

Boże Narodzenie 2021

„Z łona matki Kościoła, tej nocy ponownie narodził się Syn Boży, który stał się człowiekiem. Jego imię to Jezus, co oznacza: Bóg zbawia. Ojciec, odwieczna

Czytaj więcej

Zakończona konserwacja dokumentów

W klasztorze karmelitów na Piasku w Krakowie zakończono projekt konserwacji 17 dokumentów pergaminowych ze zbiorów archiwum klasztornego. Dokumenty dotyczą m.in. przywilejów nadanych przez króla Władysława Jagiełłę

Czytaj więcej

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ:
FUNDACJĘ OCHRONY ZABYTKÓW „PRO MONUMENTIS REPUBLICA”, dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, pochodzące z Funduszu Promocji Kultury, na zlecenie Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA

Zakon Braci Najświętszej Maryi
z Góry Karmel

Prowincja Polska pw. Św. Józefa

Być Karmelitą

Dla mnie być karmelitą to nie przypadek lub coś drugorzędnego, zajmującego miejsce na równi z innymi problemami mojego życia. Wprost przeciwnie - jest to główny i zasadniczy sens mojego życia, porównywalny ze źródłem, z którego rzeka bierze swój początek. Dzisiaj, kiedy mówimy o "życiu", mówimy zarazem o "relacjach". W moim życiu karmelity istnieją trzy podstawowe relacje.

Gianfranco Tuveri OCarm.

Duchowość

Duchowości karmelitańskiej, tak jak i żadnej innej duchowości, nie można ująć w zwięzłą definicję, ponieważ jest rzeczywistością przekraczającą miejsca i czasy.

Charyzmat

Reguła i Konstytucje zakonu stawiają na pierwszym miejscu osobistą relację karmelity z Bogiem, jest on zobowiązany do poświęcenia czasu na rozmowę z Bogiem.

Reguła

Reguła Karmelu jest specyficzna, ponieważ nie należy do żadnej z czterech wielkich rodzin reguł zakonnych.

Szkaplerz

icon About

O Dziewico Maryjo, mistyczna Gwiazdo Góry Karmel, oświeć i prowadź mnie drogą doskonałej miłości, abym doszedł do wielbienia Boga i dziękowania Tobie w niebie.

Fragment modlitwy do Matki Bożej Szkaplerznej

Karmelici w Polsce

Duchowość karmelitańska i wszystkie elementy karmelitańskiego charyzmatu są darem Boga nie tylko dla zakonu, ale również dla całego Kościoła.

U źródeł Karmelu

Każdy zakon bierze swoją nazwę albo od miejsca, albo od świętego" - pisze Jan Baconthorpe, czternastowieczny angielski pisarz karmelitański - "od miejsca, tak jak Cystersi, których nazwa pochodzi od Citeaux lub nasz Zakon, który nazwę swą wywodzi od Karmelu".

Karmelici na Świecie

2054 karmelitów w 30 krajach - taką liczbę mężczyzn Pan powołał do służby Jemu i ludziom w zakonie karmelitów. Rozesłani po całym świecie żyją wg tych samych zasad

Karmelici w Polsce

Obecnie polska prowincja Karmelitów liczy 12 klasztorów: w Krakowie, Pilźnie, Oborach, Trutowie, Woli Gułowskiej, Gdańsku, Lublinie, Lipinach, Chyżnem, Baborowie, Włodzimierzu Wołyńskim i Sąsiadowicach. Głównym domem Karmelitów był i jest - od sześciuset lat - macierzysty klasztor w Krakowie na Piasku

Klasztory Karmelitańskie

Ciekawostki

o. Bernard Alexander Dietl OCarm

o. Bernard Alexander Dietl OCarm urodzony w 1812 roku w Podbużu k. Drohobycza, w wielodzietnej rodzinie urzędnika Franza Johanna Dietla i Anny z Kulczyckich. W wieku 7 lat traci ojca[1], po którego śmierci, wraz z matką i pozostałym rodzeństwem przenosi się do Lwowa. Tam uczęszcza do „dominikańskiego” gimnazjum, do klasy o profilu humanistycznym. W roku 1830 rozpoczyna studia filozoficzne[2] we Lwowie, które przerywa z chwilą, gdy umiera jego ukochana matka[3]. Przez trzy lata przebywa w Drohobyczu, pod opieką brata Franza, wspomagany finansowo przez drugiego brata Józefa[4], kształcącego się w zawodzie lekarza, w Wiedniu. W 1834 roku składa prośbę do prowincjała Karmelitów

Czytaj więcej

Nowości wydawnicze

Zapraszamy do zapoznania się z literaturą poświęconą duchowości Karmelu.
Szczegółu można uzyskać pisząc na adres prowincja(at)karmelici.pl

Zostań Karmelitą

Boże, nasz Ojcze, wzbudź w sercach wielu młodych ludzi pragnienie pójścia za Panem Jezusem drogą rad ewangelicznych w Zakonie Braci Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel.

Rekolekcje

W czasie rekolekcji powołaniowych masz szansę rozeznać swoją drogę.

Postulat, Nowicjat

Pierwszym etapem formacji trwa 2 lata. Ten czas spędzisz w klasztorze w Krakowie i Oborach.

Seminarium

W seminarium w Krakowie przygotujesz się do złożenia swoich pierwszych deklaracji zakonnych.