14 listopada – Święto Wszystkich Świętych Zakonu Karmelitańskiego

Dziś Zakon Karmelitański oddaje cześć wszystkim swoim Świętym, którzy weszli już do chwały niebieskiej. To oni ukazali nam pociągające przykłady dążenia do Boga drogą całkowitego oddania się Jemu przez wierną i heroiczną praktykę rad ewangelicznych. Święci naszego Zakonu są dla nas nie tylko wzorem, lecz nieustannie wstawiają się za nami do Boga i otaczają nas opieką.

Panie, niech nas wspomaga opieka Najświętszej Maryi Panny, naszej Matki, oraz wspólne modlitwy świętych Zakonu Karmelitańskiego, abyśmy wiernie wstępowali w ich ślady  i zawsze wspierali Twój Kościół modlitwą i czynem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Facebook
Twitter