Nowe badania o św. Aniele Jerozolimskim zaprezentowane na konferencji w Licata

25  września, w miejscowości Licata na Sycylii, odbyła się druga konferencja poświęcona badaniom postaci św. Anioła, zorganizowana przez Archiwum Generalne i Postulat Generalny zakonu w 800. rocznicę śmierci świętego. Konferencję sfinansował bank Sant’Angelo, który w swojej siedzibie zorganizował pierwszą konferencję, w listopadzie 2019 . Tegoroczna konferencja miała miejsce w liceum Clasico Vincenzo Linares, a udział w […]