Jubileusz 50-lecia Parafii M. B. Bolesnej w Oborach

Dnia 17.10.2021 roku,  mija 50 lat od utworzenia parafii w Oborach. Parafię w Oborach powołano w okresie przeorstwa o. Mateusza Wojnarowskiego przy walnym udziale ówczesnego prowincjała o. Serafiona Żuka, na podstawie dekretu ordynariusza płockiego bp. Bogdana Sikorskiego z dn. 17 października 1971 r. Proboszczem nowo utworzonej parafii z dniem 25 listopada 1971 r. mianowany został […]