PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ: FUNDACJĘ OCHRONY ZABYTKÓW PRO MONUMENTIS REPUBLICA

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ: FUNDACJĘ OCHRONY ZABYTKÓW „PRO MONUMENTIS REPUBLICA”, dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, pochodzące z Funduszu Promocji Kultury, na zlecenie Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA: 1.Projekt budowlano – konserwatorski remontu elewacji i zabezpieczenia fresków kościoła św. Anny w Sąsiadowicach, Ukraina.2.Projekt budowlano-konserwatorski konstrukcji i konserwacji elewacji kościoła Trójcy […]

Kanonizacja bł. Tytusa Brandsmy

Ojciec Święty przyjął na audiencji prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, kardynała Marcello Semeraro i upoważnił tę Kongregację do promulgowania 9 dekretów. Dwa z nich dotyczą cudu za wstawiennictwem błogosławionych (do kanonizacji), jedne męczeństwa (do beatyfikacji) a sześć heroiczności cnót. Dwa dekrety o autentyczności cudów do kanonizacji dotyczą bł. Tytusa Brandsmy (ur. Anno Sjoerd), kapłana profesa Zakonu […]

Rok św. Józefa

List Przełożonych Generalnych – Opieka Św. Józefa „OPIEKA ŚWIĘTEGO JÓZEFA NAD KARMELEM” List Przełożonych Generalnych O.Carm. i O.C.D. do rodziny karmelitańskiej z okazji 150 rocznicy ogłoszenia opieki św. Józefa nad Kościołem powszechnym Święto św. Józefa obchodziliśmy w tym 2020 roku  w środku pandemii, która zmusiła nas do zamknięcia w naszych domach. Ale właśnie w tych […]