Rok 2022

Rozpoczynamy Nowy Rok kalendarzowy 2022 jako karmelici oczekujemy kanonizacji naszego współbrata bł. o. Tytusa Brandsmy O.Carm., życząc wielu łask Bożych od Bogarodzicy Dziewicy, której oddajemy cały rok wsłuchajmy się i medytujmy wraz z całym Karmelem słowa bł. Tytusa: Przez zjednoczenie się z Maryją Theotokos  tak jak Ona przekazujmy życie Boże: Również do nas Pan posyła […]

450 rocz. urodzin Sługi Bożego Jana od św. Samsona O.Carm.

29 grudnia mija 450 od dnia urodzin Jana Du Moulin nazwanego przez L. Reypens najgłębszym z mistyków francuskich, a L. Cognet mówił o nim, że jest najświetniejszym przedstawicielem francuskiej szkoły mistycznej. Jan Du Moulin urodził się 29 grudnia 1571 roku w Sens we Francji. Pochodził z zamożnej opartej na wartościach chrześcijańskich rodziny. W wieku trzech […]