Pomoc humanitarna dla Ukrainy

Dnia 13 kwietnia 2022 r. o. Janusz Bębnik i o. Jarosław Pyzia przekazali dla klasztoru karmelitańskiego we Włodzimierzu Wołyńskim na Ukrainie pomoc humanitarną. Wszystkie potrzebne rzeczy zostały zakupione ze zbiórek przeprowadzonych w klasztorach w Polsce i zagranicą. W imieniu ojca Lecha Koszlagi – przełożonego domu we Włodzimierzu Wołyńskim i wszystkich ludzi, do których dotarła pomoc […]