Szczęśliwy zbieg okoliczności czy Boża Opatrzność?

O. Adrian Staring O. Carm., jako postulator generalny Zakonu Karmelitów, był odpowiedzialny za zgromadzenie dokumentów do procesu kanonizacyjnego Tytusa Brandsmy. Te wiarygodne historycznie dokumenty miały posłużyć udowodnieniu męczeństwa o. Tytusa. Dają nam one, lepszy niż wszystkie zeznania, wgląd w poglądy prześladowców o. Tytusa, a także w sprawy wiary samego o. Brandsmy oraz w jego akceptację […]