Donum Dei dołączone do Zakonu

Od 8 grudnia 2020 r. Travailleuses Missionaire de l’Immaculée (TMI) – popularnie znane jako Donum Dei – uzyskało nowy status kanoniczny i formalnie zostało uznane jako Stowarzyszenia Życia Apostolskiego w ramach diecezji Marsylii we Francji. Była to długa droga, której początek sięga roku 2014, kiedy rozpoczęto prace i omawianie kroków, które należy podjąć, aby znaleźć […]

Publikacja jubileuszowa na cześć Keesa Waaijmana

Dla uczczenia wkładu w rozwój duchowości, szczególnie duchowości karmelitańskiej, Kees Waaijman w swoje 80. urodziny został uhonorowany jubileuszową publikacją – zbiorem esejów. Jej prezentacja odbyła się 20 czerwca w Nijmegen w Holandii. Wydawnictwo zostało opublikowane online: https://journals.ufs.ac.za/index.php/at/issue/view/515. Pod powyższym linkiem można znaleźć i pobrać publikacje lub jej wybrane artykuły. Są wśród nich m.in. artykuły Prowincjała […]