2022 ROK – 100 rocznica śmierci
o. Wincentego Kruszewskiego O.Carm.

Posługa w duchu Dawida i Eliasza w życiu i w sławie po śmierci o. Wincentego Kruszewskiego (1843-1922) – inspiracje duchowe Sceny z Księgi Machabejskiej (2 Mch 7) mówiące o wierności Żydów Boskiemu prawu i cenie, jaką płacili za jego przestrzeganie, należą do opowieści o charakterze budującym. Ukazywanie bohaterów bez skazy, a o takich mówi autor […]