Modlitwa o pokój na Ukrainie w dniu odpustu św. Jozafata

Dnia 12 listopada br. Ojciec Prowincjał udał się na Ukrainę do klasztoru we Włodzimierzu Wołyńskim na uroczystości odpustowe św. Jozafata. W czasie Mszy św. Słowo Boże wygłosił ks. bp z Kościoła Grekokatolickiego, który przybył wraz z kapłanami. We Mszy św. uczestniczył  wraz z kapłanami swojego Kościoła ks. bp z Kościoła Prawosławnego – Cerkwii kijowskiej. Na […]