Orędzie Generała Zakonu do mniszek karmelitańskich na całym świecie

Pro Orantibus, Drogie siostry, W dniu, który co roku Kościół poświęca Wam jako dzień Ofiarowania, myślą i modlitwą jestem z Wami. Waszym poświęceniem się Bogu zdobicie i wzmacniacie Zakon Karmelitański na całym świecie, a także ofiarowujecie Rodzinie Karmelitańskiej, wśród wielu darów wyrażających karmelitańskie umiłowanie milczenia i samotności, przykład życia klauzurowego jako sposobu stworzenia Bogu przestrzeni […]