Święty Józef a Zakon karmelitański

Według pewnej średniowiecznej legendy Święta Rodzina od czasu do czasu odwiedzała i rozmawiała z pustelnikami, którzy mieszkali w pobliżu studni Eliasza na górze Karmel. Zgodnie z mentalnością epoki potwierdzało to istnienie szczególnej więzi między karmelitami i  Świętą Rodziną. Średniowiecze minęło, a duchowe relacje mężczyzn i kobiet należących do Zakonu trwają do dzisiaj łącząc nabożeństwo do […]