Poświęcenie pomnika Pamięci Narodowej w Oborach

Bp Mirosław Milewski poświęcił w Oborach (w diecezji płockiej) Pomnik Narodowej Pamięci Ziemi Dobrzyńskiej. Powstał on z inicjatywy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Ziemi Dobrzyńskiej oraz Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego. – Czy w obliczu licznych wojen, zwłaszcza za wschodnią granicą i na Bliskim Wschodzie, gdzie giną tysiące niewinnych ludzi, potrafimy Bogu dziękować za dar pokoju i dar wolności? […]