Źródła Karmelitańskie

Z wielką radością przekazujemy Naszym Przyjaciołom pierwszy numer czasopisma „Źródła Karmelitańskie”. Podejmujemy pracę wykonywaną przez kilka lat w ramach czasopisma „Famillia” i dziękujemy tym, którzy ją tworzyli. „Źródła” będą stanowiły kontynuację poprzedniego pisma, zawierając jednak nowe elementy. Naszym głównym celem jest umożliwienie czytelnikom poznania i zgłębiania „Duchowości Karmelitańskiej”, życia duchowego w ujęciu katolickim, a także […]

9 stycznia – Św. Andrzej Corsini

Andrzej Corsini urodził się 30 listopada 1302 r., w święto św. Andrzeja Apostoła, dlatego nadano mu właśnie to imię. Pochodził z możnego florenckiego rodu Corsinich. Podanie głosi, że przed urodzeniem syna matka ujrzała wilka, który wstępując do klasztoru karmelitów we Florencji, zamienił się w łagodnego baranka. Życie Andrzeja potwierdziło proroczą wizję matki. Syn wdał się […]

Karmelitańscy kompozytorzy z Krakowa

Na najnowszej płycie Flos Carmeli zespołu Cracow Singers & Players zarejestrowano utwory, które znajdowały się w repertuarze istniejącej w XVII i XVIII wieku kapeli wokalno-instrumentalnej klasztoru Ojców Karmelitów na Piasku. Do niedawna kultura muzyczna karmelitów była w zasadzie całkowicie zapomniana, powoli jednak z dawnych rękopisów wydobywane są cenne informacje na temat muzyków, instrumentów oraz repertuaru, […]