Mistyka krzyża w Karmelu

W regule karmelitańskiej, karmelici są wezwani do życia in obsequio Iesu Christi. Jest to życie w posłuszeństwie Jezusowi i w naśladowaniu go. Zgodnie feudalną mentalnością średniowieczna in obsequio oznaczało życie jako wasal Jezusa Chrystusa. Wasal miał obowiązek służyć swemu Panu, walczyć razem z nim, a Pan miał obowiązek chronić swego wasala. Służenie Chrystusowi jako Panu […]