80 rocznica śmierci o. Bartłomieja Czosnka O.Carm.

o. Bartłomiej Czosnek – 80 rocznica męczeńskiej śmierci Kapłan Zakonu OO. Karmelitów zamordowany w Bołszowcach dnia 13 marca 1944 r. Piotr Czosnek, urodził się 25 czerwca 1911 roku w Bielczy, w pow. brzeskim). Jego rodzicami byli Jan i Marianna z d. Prus. Był to pobożny młody człowiek, pracowity, pełen młodzieńczego zapału w służbie Bożej, jak […]