List biskupów polskich do kapłanów na Wielki Czwartek 2024

„Beze Mnie nic nie możecie uczynić” (J 15,5)List biskupów polskich do kapłanów na Wielki Czwartek 2024 roku Drodzy Bracia w kapłaństwie Jezusa Chrystusa! Po raz kolejny mamy możliwość spojrzenia na siebie w perspektywie wielkich wydarzeń paschalnych. Kierując do was pasterskie i braterskie słowo, wyrażamy wdzięczność Bogu za nasze kapłaństwo. Dziękujemy za waszą postawę świadków i […]

Karmel w Wietnamie

Po wielu latach oczekiwania i pracy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Wietnamu zgodziło się na oficjalne ustanowienie Zakonu Braci Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel w Wietnamie. Głowną siedzibą Zakonu będzie klasztor Matki Bożej z Góry Karmel w Thu Duc City. Rząd Wietnamu polecił Unii Wyższych Przełożonych w Wietnamie kierowanie Zakonem zgodnie z prawem cywilnym, aby Zakon […]