Donum Dei dołączone do Zakonu

Od 8 grudnia 2020 r. Travailleuses Missionaire de l’Immaculée (TMI) – popularnie znane jako Donum Dei – uzyskało nowy status kanoniczny i formalnie zostało uznane jako Stowarzyszenia Życia Apostolskiego w ramach diecezji Marsylii we Francji.

Była to długa droga, której początek sięga roku 2014, kiedy rozpoczęto prace i omawianie kroków, które należy podjąć, aby znaleźć nową formę kanoniczną dla tego, co wówczas nazywano Famille Missionnaire Donum Dei (FMDD). Po kilku konsultacjach z Dykasterią ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego (DIVCSVA), Kurią Generalną, kierownictwem FMDD i biskupami francuskimi, dekretem z dnia 10 lipca 2015 r. ks. Prokurator generalny Michael Farrugia O. Carm. został mianowany Wizytatorem Apostolskim i kierownikiem wizytacji we współpracy z innymi wizytatorami.

W czasie trwania wizyty apostolskiej trwały liczne spotkania z biskupami, zakonnikami i eksperci w tej formie życia konsekrowanego z wielu krajów świata, aby zapewnić odpowiednią pomoc w toku prac.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem wizytujących, 9 lutego 2017 r. DIVCSVA mianowała na asystentów apostolskich o. Farrugię i panią Françoise Laplane z Instytutu Notre-Dame-de Vie. Ich zadaniem było towarzyszenie Travailleuses Missionaire de l’Immaculée w celu zidentyfikowania nowej kanonicznej formy życia konsekrowanego, z którą będą nadal obecni w Kościele.

W trakcie tego procesu trzeba było wypracować tekst Konstytucji w celu przyjęcia nowej formy życia konsekrowanego: Stowarzyszenia Życia Apostolskiego. W porozumieniu z DIVCSVA wyznaczono innych zakonników, przebywających we Francji, ekspertów w tej formie życia konsekrowanego, aby zapewnili  wsparcie w tym procesie, który dzielił się na kilka etapów i wymagał licznych spotkań.

Warto podkreślić, że w całym procesie braterską współpracę podjęli zarówno członkowie Rady Generalnej TMI, Komisji specjalnie powołanej do opracowania tekstu Konstytucji, jak również wszyscy członkowie Travailleuses Missionaire de l’ Immaculate.

Po opracowaniu Konstytucji, w dniach 12-27 stycznia 2019 r. w Grace Dieu we Francji odbyła się Kapituła Konstytucyjna pod przewodnictwem asystentów apostolskich. Podczas tej Kapituły został zatwierdzony tekst Konstytucji, przedstawiony później DIVCSVA i wybrany został zarząd nowego Stowarzyszenia Życia Apostolskiego. Ostatniego dnia na w trakcie uroczystości obecny był arcybiskup Marsylii we Francji. Zgodnie ze wskazaniem DIVCSVA, Stowarzyszenie Życia Apostolskiego Donum Dei, nazwane Travailleuses Missionaire de l’Immaculée, będzie przez pierwsze lata Stowarzyszeniem na prawie diecezjalnym pod jurysdykcją Arcybiskupa Marsylii. 8 grudnia 2020 r. został wydany dekret ustanowienia przez Arcybiskupa Marsylii Stowarzyszenia Życia Apostolskiego.

W odpowiedzi na ich prośbę, 21 czerwca 2021 roku Stowarzyszenie Życia Apostolskiego Donum Dei zostało włączone do Zakonu Karmelitów. Niestety pandemia Covid-19 uniemożliwiła możliwość świętowania ich nowego statusu i przynależności do Rodziny Karmelitów. Mimo tego,  29 maja 2022 r. Przeor Generalny wraz ze wszystkimi obecnymi w Rzymie członkami Rady Generalnej i Kurii odprawił niedzielną Eucharystię wraz z członkami Donum Dei w Bazylice św. Eustachego na Polu Marsowym w Rzymie. To wydarzenie miało na celu  zaznaczenia zarówno ich nowego statusu kanonicznego, jak i ich przynależności do Rodziny Karmelitańskiej. Następnie wszyscy udali się do pobliskiej restauracji Donum Dei, L’Eau Vive, na uroczysty obiad.

Facebook
Twitter