I dzień Kapituły Prowincjalnej – dojrzewać do ofiarnej miłości

Dzisiaj w samo południe, Mszą św. celebrowaną  Bazylice OO. Karmelitów na Piasku, rozpoczęła się Kapituła Prowincjalna naszego Zakonu. Głównym celebransem był o. Bogdan Meger, dotychczasowy Prowincjał naszej polskiej Prowincji. Szczególnymi gośćmi był o. Generał o. Michael o’Neal i o. Richard Byrne, radny Zakonu dla Europy.  We Mszy św. uczestniczyli ojcowie i bracia wybrani na kapitułę. Słowo Boże które wygłosił o. Bogdan, ukierunkowane było na miłość. Najpierw w odniesieniu do św. Józefa, który jest Patronem naszej Prowincji i całego Zakonu, a w końcu na bł. Hilarego Pawła Januszewskiego, który jak zauważył  o. Prowincjał, właśnie w tej Bazylice przygotowywał się do złożenia ze swego życia ofiary miłości, do której dojrzał w modlitwie i w służbie braciom.

W Godzinie Miłosierdzia, po wspólnej modlitwie koronką, konferencję do Braci wygłosił o. Piotr Stawarz, salwatorianin, dyrektor Domu Rekolekcyjnego w Trzebini. W swoim słowie o. Piotr, zwracał uwagę na różne aspekty nawrócenia, czyli zmieniania myślenia i to zarówno w decyzjach czy np. w strukturalnych rozwiązaniach które zapadają. Przypomniał też, że najważniejsza jest postawa serca – decyzja serca, nawet wobec wewnętrznej niezgody, która na początku może się rodzić wobec niekorzystnych wydawało by się zmian, czy nawet uśpienia spowodowanego szybkim rozwiązaniem sytuacji bez głębszej analizy. W swym słowie zachęcił nas do podjęcia i odczytania w duchu gorliwości  drogi  naszego ponownego nawrócenia które ma prowadzić do dziękczynienia Bogu któremu się powierzamy (por. Ps. 107).

Po konferencji odbyła się pierwsza sesja, na której zaakceptowano i wybrano urzędników kapituły. Odczytany został list w j. polskim – słowo o. Generała na rozpoczęcie Kapituły. O. Generał ogłosił uroczyście rozpoczęcie obrad. Głównym punktem tej części było sprawozdanie Prowincjała o. Bogdana Megera z minionej 3 – letniej kadencji 2018 – 2021. O. Bogdan Meger służył braciom na urzędzie Przełożonego Prowincjalnego dwie kadencje od 2015r. W drugie kadencji został wybrany na urząd przełożonego pierwszy raz w historii polskiej prowincji przez głosowanie w systemie korespondencyjnym. Nowy Prowincjał o. Wiesław Strzelecki obejmie swój urząd w drugim dniu obrad kapituły po zatwierdzeniu przez o. Generała.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter