I rocznica kanonizacji świętego Tytusa Brandsmy

Orędzie Przełożonego Generalnego Zakonu Karmelitańskiego

15 maja br.  przypada pierwsza rocznica kanonizacji naszego brata Tytusa Brandsmy kanonizowanego razem z dziewięciorgiem innych świętych przez papieża Franciszka na Placu św. Piotra w 2022 roku. Wspomnienie tej uroczystości i tamtych dni są wciąż żywe w umysłach i sercach tysięcy ludzi na całym świecie. Było to doświadczenie szczególnie wzruszające dla nas wszystkich, którzy mieliśmy to szczęście być w Rzymie podczas tych wydarzeń.

Obecnie, po upływie roku, jesteśmy świadomi pozytywnego wpływu, jaki wywarło wspomnienie, doświadczenie i nauczanie Tytusa. Trwają prace nad przekładem jego dzieł na język angielski, co na przyszłość otwiera drogę do wielu innych tłumaczeń na inne języki. Nie chcemy jedynie traktować tego wydarzenia jako kolejnego dodatku do długiej listy naszych świętych. W tych trudnych czasach Tytus daje nam pewność i jest dla nas wyzwaniem. Zapewnia nas, że styl życie przyjmowany przez karmelitów i karmelitanki na wiele różnych sposobów jest „dobry i święty” (Reguła, rozdz. 20). Wyzwaniem jest natomiast pójście tą drogą e sposób bezinteresowny i świadomy, jak to zrobił Tytus.

W tym momencie, kiedy wojna i przemoc stanowią tak wielką część codziennych nagłówków, Tytus przypomina nam okropności wojny, okropności wszelkiego rodzaju przemocy popełnianej przeciwko osobie ludzkiej i bezlitosną rzeczywistość społeczeństwa, które utraciło zmysł jakiejkolwiek potrzeby poznania Boga i Jego miłosierdzia.

Oto nowe wyzwanie dla karmelitów, którzy idą za przykładem Maryi, naszej Matki i Eliasza, naszego „awanturnika”, abyśmy czerpiąc inspirację z życia i przykładu Tytusa Brandsmy, świadczyli, że Bóg bardzo pragnie pokoju i jedności świata, pokoju, który pochodzi od Boga i który jedynie Bóg może dać tym, którzy są gotowi go przyjąć.

Obyśmy doczekali końca wszystkich wojen naszego czasu i zbudowali razem takie środowisko w świecie, w którym mężczyźni i kobiety w każdym wieku, niezależnie od przynależności narodowej czy pochodzenia zobaczą, że ich godność jest szanowana i dzięki łasce Bożej będą wzrastać do dojrzałości, ofiarując hojnie swoje dary dla budowania świata, w którym wszyscy mogliby żyć życiem spełnionym i pełnym godności.

Míceál O’Neill, O. Carm.
Przełożony Generalny – maj 2023 r.

Facebook
Twitter