II dzień Kapituły Prowincjalnej – z łaską Bożą służyć Kościołowi i Zakonowi

Drugi dzień Kapituły Prowincjalnej rozpoczął się konferencją ks. Piotra Stawasza. Tym razem temat dotyczył kwestii modlitwy. Już na samym początku zostało nam przypomniane znane zdanie Ojca Św. Benedykta XVI., że my kapłani mamy być przede wszystkim specjalistami w dziedzinie modlitwy. Trudno jest jednak być specjalistą, jeśli nie praktykuje się modlitwy, zaznaczył salwatorianin. Dlatego też uczulał nas, by była w nas silna troska o modlitwę, o przestrzeń modlitwy i czas na taką modlitwę, która nas do Boga najbardziej zbliża. Przypomniał przy tym, że modlitwa to dar i służba Kościołowi, ale jej owoce dotykają także i nas. Powiedział też o znanej prawdzie, iż modlitwa jest pokarmem dla duszy; jednak zapytał czy znamy taką modlitwę która nas karmi, z której czerpiemy najwięcej światła dla swojej duszy, pomocy; jeśli tak, to zachęcał nas aby taką modlitwę często w sobie pielęgnować. Przy omawianiu różnych form modlitwy i jej znaczenia, ks. Piotr wymienił i omówił modlitwę korka, polegającą na „wyrzuceniu” tego, co może nam blokować relację z Bogiem, modlitwę która ożywia Tradycję zakonu, ale i taką, która jest drogą do podjęcia decyzji. Powołując się na Alessandro Pronzato, włoskiego duszpasterza i wybitnego pisarza katolickiego, salwatorianin popiera zdanie, że w obecnej dobie dotyka nas kryzys posługi kaznodziejskiej z powodu braku ognia własnego doświadczenia kaznodziei i dzielenia się nim z wiernymi. Ks. Piotr uwypuklił rolę Lectio Divina jako niezastąpionej pomocy przeżywania życia w rytmie Słowa Bożego, które czyni doświadczenie modlitwy ciągle nowym i w świecie w którym żyjemy, wciąż daje nam potrzebne światło.

Kolejnym punktem dnia była praca w grupach. Praca polegała na zastanowieniu się w mniejszym gronie zakonników nad naszą tożsamością karmelitańską, wymianie poglądów, ubogaceniu i zapisaniu podjętych wniosków, względnie problemów, nad którymi warto by się pochylić. W tej konkretnej pracy, zastanawialiśmy się kim mamy być jako karmelici, w jaki sposób ewangelizujemy, jak żyjemy, czy taki sposób życia pociąga innych? Stwierdziliśmy, że mamy tu sporo do zrobienia, do naprawienia, oprócz widocznych pozytywów. Rozmawialiśmy również o kryteriach, z którymi być może mielibyśmy się zmierzyć przy ewentualnym zamykaniu naszych domów.

Na sesji popołudniowej został zatwierdzony przez o. Generała wybór nowego Prowincjała o. Wiesława Strzeleckiego, a także wybrano nowy zarząd. Warto zaznaczyć, że formułę zapytania i zatwierdzeniao. Prowincjała i poszczególnych radnych, o. Generał wypowiedział w języku polskim.

Ostatnim tematem nad którym debatowaliśmy w tym dniu, była nasza obecność na Litwie i ewentualna dalsza obecności karmelitów w tym kraju. O. Mariusz Placek który tam pracuje, przedstawił poprzez przygotowaną prezentację, na czym polega misja na Litwie, co udało się z łaską Bożą zrobić i jakie cele i nadzieje wiąże z naszą posługą w tym kraju. Współbracia zadawali następnie pytania, także poprzedni Prowincjał dzielił się swoimi spostrzeżeniami w tym temacie. Co do projektu Litwy i naszego pobytu w tym kraju, bardzo przychylnie odnosi się o. Generał wiążący wielkie nadzieje w tym temacie. Jeszcze w czasie Kapituły bracia zadecydują poprzez głosowanie jak odnieść się do misji na Litwie i ewentualnej przyszłości w tym kraju.

Ostatnim wieńczącym dzień wydarzeniem była uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem o. Generała, na której nowo wybrany o. Prowincjał złożył wyznanie wiary i przysiągł uczynić wszystko, co w Jego mocy, aby we współpracy z łaską Bożą służyć jak najlepiej Kościołowi i zakonowi. O. Generał we Mszy św. o św. Aniele, pierwszym świętym karmelitańskim, nawiązał do tego oddania, które nawet wobec niebezpieczeństwa i zagrożenia życia, nie waha się podjąć wezwania w Imię Boże i dla ocalenia dusz i godności człowieka. Warto nadmienić że Msza św. była sprawowana w języku łacińskim i uświetniona gregoriańskim śpiewem w wykonaniu Scholi Gregoriańskiej Zakonu Paulinów.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter