Jubileusz 50-lecia Parafii M. B. Bolesnej w Oborach

Dnia 17.10.2021 roku,  mija 50 lat od utworzenia parafii w Oborach. Parafię w Oborach powołano w okresie przeorstwa o. Mateusza Wojnarowskiego przy walnym udziale ówczesnego prowincjała o. Serafiona Żuka, na podstawie dekretu ordynariusza płockiego bp. Bogdana Sikorskiego z dn. 17 października 1971 r. Proboszczem nowo utworzonej parafii z dniem 25 listopada 1971 r. mianowany został o. Mateusz Wojnarowski, a uroczysty ingres miał miejsce w dniu 12 grudnia 1971 r.. Administracyjnie parafię porządkowano dekanatowi Dobrzyń n. Drwęcą z siedzibą w Golubiu – Dobrzyniu.

Patronką Parafii jest Matka Boża Bolesna, a kościół parafialny jest  pod wezwaniem Nawiedzenia NMP. Parafia Obory w momencie utworzenia liczyła około 1.725 mieszkańców (dziś około 1100), żyjących w 416 rodzinach. W jej skład wchodziły i nadal wchodzą następujące miejscowości:  Obory, Huta-Chojno, Chojno, Głęboczek, Stalmierz, Stalmierek, Kazimierzowo, Okonin i Julianowo.

Program uroczystości jubileuszowych dn. 17.10. 2021r.
Rozpoczęcie o godz. 11.30

  • Odczytanie listu Bp. Płockiego Piotra Libery wystosowanego na jubileusz utworzenia parafii w Oborach
  • Uroczysta Msza Św. dziękczynna za 50 lat istnienia parafii z okolicznościowym kazaniem pod przewodnictwem Prowincjała zakonu OO. Karmelitów, o. dr. Wiesława Strzeleckiego
  • Wykład prof. Mirosława Krajewskiego dotyczący historii parafii  w Oborach
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter