Kanonizacja O. Tytusa – List Generała

Siostry i bracia rodziny karmelitańskiej,

Łączę się z Wami wszystkimi w zanoszonym dziś do Boga dziękczynieniu za ogłoszenie daty kanonizacji błogosławionego Tytusa Brandsmy. Jest to wiadomość, na którą czekaliśmy od pewnego czasu i która nadchodzi jako rezultat uznania przez Kościół świętości i świadectwa Tytusa Brandsmy, a także pracy naszej obecnej Postulatorki generalnej, dr Giovanny Brizi, jej poprzedników i ich licznych współpracowników, których dzisiaj pragnę oklaskiwać i dziękować im za ogrom ich pracy.

Chociaż do 15 maja jest niewiele czasu, uważam, że powinniśmy czas ten wykorzystać na wspólną refleksję nad znaczeniem tego wydarzenia dla naszego życia oraz dla życia i misji naszej rodziny zakonnej, a także dzielić się dobrą nowiną z jak największą ilością osób. Nie bez znaczenia jest fakt, że obchodzić będziemy tę uroczystość w chwili, w której prawda i uczciwość są wystawione na szwank z powodu wielkich konfliktów zagrażających obecnie pokojowi na świecie. Tytus Brandsma stoi dziś przed nami jako przykład i wzór życia w wierności wobec Jezusa Chrystusa. Wierzymy, że wstawia się on w niebie także za nami, dlatego uznajemy doniosłą rolę cudu, który przywrócił zdrowie ojcu Michaelowi Driscollowi z północnoamerykańskiej prowincji św. Eliasza.

W przykładzie i wzorze błogosławionego Tytusa widzimy, co znaczy być człowiekiem godnym tego miana, zakonnikiem i karmelitą dobrze uformowanym i zaangażowanym, świętym kapłanem, utalentowanym nauczycielem kochającym swoich studentów oraz dziennikarzem oddanym głoszeniu prymatu prawdy oraz poświęcającym się w imię najlepszych zasad dobrego dziennikarstwa. Poza tym porusza nas do głębi naszego jestestwa historia ostatnich miesięcy jego życia. Widzimy tu syna Bożego, który znajduje swoje ostateczne szczęście w Bogu i dlatego zachowuje pokój nawet w najstraszliwszych okolicznościach. Tytus nie żywił urazy wobec tych, którzy deptali jego ideały, czy wobec tych, kyótzy na koniec odebrali mu życie. Jego pragnienie, aby wszyscy zostali zbawieni, jest dla nas, dzisiaj, bardzo wyraźnym znakiem, że powinniśmy poświęcać się zawsze i wszędzie dziełu Ewangelii, a także wykorzystywać wszystkie dary Karmelu, by zaprowadzać w tym świecie ów rodzaj sprawiedliwości, który szanuje godność każdego syna i każdej córki Bożej. Błogosławiony Tytusie Brandsma, wkrótce święty Tytusie Brandsma, módl się za nami.

Míceál O’Neill OC Przełożony generalny

Facebook
Twitter