Karmelici wśród ubogich w Indonezji

Stowarzyszenie Little Way z Jakarty oraz karmelitańska grupa świeckich Indonezyjczyków zorganizowała akcję społeczną w Gempol Sukun, w mieście Malang, w Indonezji.  Bracia zaangażowali w tę posługę także karmelitańskich studentów z Malangu.

Dzielnica Gempol Sukun w Malangu została wybrana na miejsce tek akcji społecznej, ponieważ jest to okolica w której karmelici rozpoczęli swoją posługę społeczną już w latach siedemdziesiątych. Decyzja o zaangażowaniu społecznym została podjęta po kapitule generalnej, która omawiała preferowane rozwiązania kwestii ubogich. W roku 1973 władze lokalne Malangu powierzyły indonezyjskim karmelitom zadanie pomocy bezdomnym mieszkającym pod mostami i w slumsach w mieście. Władze lokalne podarowały teren przeznaczony do zorganizowania na nim ośrodka karmelitańskiej posługi.

Karmelici przeprowadzili zbiórkę funduszy w Holandii i w Jakarcie, aby sfinansować projekt. Zbudowali skromne domy w okolicy i oddali je do zamieszkania ubogim. Bracia zwrócili się także do sióstr z różnych zgromadzeń z prośbą o zajęcie się dziećmi i przyjmowanie ich do prowadzonych przez nie szkół. Niektóre osoby, które pięćdziesiąt lat temu skorzystały z wysiłku karmelitów wiodą teraz lepsze życie. W kolejnym pokoleniu w dzielnicy jest już wiele nauczycieli i pielęgniarek. Jednak nie wszyscy przystąpili do programu. Ci, którzy nie chcieli wziąć udziału w programie, nadal są biedni i żyją poniżej standardów. Do tych właśnie osób adresowana była akcja społeczna Stowarzyszenia Little Way z Jakarty.

W czasie swojej akcji społecznej członkowie Stowarzyszenia Little Way razem ze studentami uczelni karmelitańskich odwiedzali najuboższe rodziny idąc od domu do domu. Rozmawiali z rodzinami, przekazywali im paczki z artykułami pierwszej potrzeby i zachęcali je do walki o awans społeczny. Chociaż tego dnia pogodna nie była dobra i lało jak z cebra, kontynuowali chodzenie po okolicy, odnajdując drogę do kolejnych domów.

Ludzie byli bardzo szczęśliwi, że mogli spędzać czas z zakonnikami. Powiedzieli, że czuli się naprawdę dotknięci odwiedzinami i serdecznością członków Wspólnoty Little Way.

Po zakończeniu tej społecznej posługi członkowie Wspólnoty Little Way i studenci karmelitańscy uczestniczyli we Mszy św. znajdującej się w centrum dzielnicy. Doświadczyli, że w Kościele wszyscy należą do tej samej rodziny: rodziny Pana i mnie ma już między nimi różnic. Wszyscy są jednym, niezależnie od rasy czy narodowości, poziomu wykształcenia, statusu społecznego czy poglądów politycznych.

Facebook
Twitter