Karmelitańscy kompozytorzy z Krakowa

Na najnowszej płycie Flos Carmeli zespołu Cracow Singers & Players zarejestrowano utwory, które znajdowały się w repertuarze istniejącej w XVII i XVIII wieku kapeli wokalno-instrumentalnej klasztoru Ojców Karmelitów na Piasku.

Do niedawna kultura muzyczna karmelitów była w zasadzie całkowicie zapomniana, powoli jednak z dawnych rękopisów wydobywane są cenne informacje na temat muzyków, instrumentów oraz repertuaru, który rozbrzmiewał w karmelitańskich świątyniach w dawnej Rzeczpospolitej. 

Na płycie znalazły się utwory skomponowane przez samych karmelitów, jak i kompozycje innych twórców, które krakowska kapela karmelitańska wykonywała w I połowie XVIII wieku. Na uwagę zasługują przede wszystkim dzieła kompozytorów-karmelitów: psalm nieszporny Lauda Jerusalem o. Telesfora Wiklińskiego (1688–1725), Surge propera o. Andrzeja Wołoszki (†1757), a także Ave Maria o. Benedykta od św. Józefa Bunsa (1642–1716). 

Na płycie, poza kompozycjami twórców karmelitańskich, utrwalono także dzieła innych kompozytorów, których utwory znajdowały się w repertuarze zespołu w Krakowie na Piasku. Mowa tu o kompozycjach Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego – wybitnego kapelmistrza katedry wawelskiej, Simona Ferdinanda Lechleitnera – środkowoeuropejskiego muzyka związanego z dworem Jerzego Aleksandra Lubomirskiego, którego twórczość cieszyła się w Rzeczpospolitej znacznym zainteresowaniem, Pawła Sieprawskiego – kompozytora żyjącego na przełomie XVII i XVIII wieku, związanego z kolegiatą w Sandomierzu i wywodzącego się być może z zakonu benedyktynów, oraz Jacka Szczurowskiego – kompozytora jezuickiego, związanego przez pewien czas z krakowską bursą i kapelą aktywną przy kościele śś. Piotra i Pawła.

Facebook
Twitter