Baborów

Klasztor Karmelitów w Baborowie

Baborów – miasteczko liczące ok. 3 tys. Mieszkańców w Powiecie Głubczyckim na Śląsku Opolskim. Pierwsze wzmianki źródłowe o Baborowie pochodzą z XIII w. Osada ta założona była na prawie niemieckim, lecz wśród mieszkańców przeważała ludność słowiańska. Pierwszy kościół został wzniesiony na przełomie XIII i XIV w. Życie religijne miasteczka w pierwszym rzędzie skupia się przy murowanym kościele parafialnym, pod wezwaniem Narodzenia NMP., oraz drewnianym kościele pod wezwaniem św. Józefa, przez miejscowych nazywany spontanicznie „Józefkiem”. Józefek emanując „ciepłem” swej architektury, oraz prostotą – nie pozbawioną elegancji – form, słusznie uważany jest za najpiękniejszą budowlę z drewna na Płaskowyżu Głubczyckim, oraz za jedną z najbardziej okazałych świątyń drewnianych doby baroku na Śląsku Opolskim.

W Baborowie oraz w oddalonej o trzy kilometry miejscowości Sułków, Ojcowie Karmelici sprawują posługę duszpasterską od 1946 r.