Lipiny

Klasztor Karmelitów w Lipinach

Miejscowość położona niedaleko od Pilzna. Wśród zieleni i starych drzew stoi tam dzisiaj murowany dworek z kaplicą wewnątrz w którym od ponad stu lat przebywają Karmelici. Dziedziczka  Lipin, hrabina Joanna Lubieniecka w dowód wdzięczności za uratowanie jej życia podarowała Karmelitom swe włości z dworem. Parterowy dworek od strony zewnętrznej charakteryzuje ryzalit zakończony trójkątnym szczytem, zakończonym krzyżykiem. Z boku dostrzegamy podcień przypominający portyk z arkadami. Przed elewacją frontową znajduje się taras z balustradką tralkową. Niektóre okna otrzymały pseudogotyckie obrysy. Wewnątrz znajduje się współczesna kaplica, która pełni funkcję kościoła parafialnego dla mieszkańców Lipin.