Obory

Klasztor Karmelitów w Oborach

Fundacja Anny z Galemskich i Łukasza Rudzowskich została potwierdzona przez papieża Pawła V w 1608 r. Niebawem rozpoczęto budowę drewnianego kościoła z przybudówkami klasztornymi na wzgórzu „Grodzisko”. Cztery lata później umarł Łukasz Rudzowski, a po jego śmierci spłonęła skromna budowla. Wtedy Anna Rudzowska zawarła z Karmelitami 17 XI 1617 r. nową umowę, na mocy której oddała połowę dóbr Obory, zapisanych jej przez męża, zobowiązała też zakon do odbudowania zespołu klasztornego w ciągu dwudziestu lat oraz do nie sprzedawania dóbr oborskich.

Pierwszy kościół wybudowany był z drewna ok. 1608 r. na „Grodzisku” (obecnie cmentarz). Spłonął około 1612 r. W 1627 r. OO. Karmelici rozpoczęli budowę nowego murowanego kościoła. Dziś Kościół i klasztor to znane Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej zwanej popularnie Matką Bożą Oborską. Cudowna Pieta od setek lat przyciąga tysiące pielgrzymów. Rzeźba powstała w ostatnich latach XIV w. lub w 1 połowie XV w. Wykonana z drewna lipowego, politurowanego. Pierwotnie figura należała do klasztoru Karmelitów w Bydgoszczy. Do kościoła oborskiego Pieta przybyła w 1605 r. Uzdrowienia skutkiem modlitw zanoszonych przed obliczem Marii Bolesnej, przyczyniły się do narastania kultu. Pierwsze źródłowe wiadomości na ten temat pochodzą z lat 1581 – 1593 Do połowy XVIII w. zanotowano ponad 70 cudów. Dla podkreślenia nadprzyrodzonych zjawisk uzyskanych dzięki modlitewnemu pośrednictwu Matki Bożej, postanowiono Pietę ukoronować. Niestety, niepomyślne wypadki historyczne ( powstanie styczniowe, zawieruchy wojenne) nie pozwoliły doprowadzić idei koronacji do końca.  Dopiero w październiku 1974 r. Święta Kongregacja do Spraw Kultu Bożego w Rzymie, wydała pismo zezwalające na nałożenie papieskich koron Piecie w Oborach. Duża w tym zasługa polskiego Episkopatu wraz z Prymasem Tysiąclecia oraz wielu OO. Karmelitów. W niedzielę 18 lipca 1976 r.  Prymas Tysiąclecia Stefan Kardynał Wyszyński w otoczeniu ponad dwudziestotysięcznej rzeszy wiernych, ukoronował Pietę Oborską koronami papieskimi a  3 maja 1982 Ojciec Święty Jan Paweł II udzielił Apostolskiego Błogosławieństwa : „Pielgrzymom do Matki Boskiej w Oborach z serca błogosławię. Jan Paweł II”.